Atlantis bulundu!

Kayıp Dünyaya dair bilmek istedikleriniz

Yetkili: 3. Süper Moderatör, 2. Co-Admin, 6. VIP, b. Parapsikoloji MOD

Atlantis bulundu!

İleti rinda216 » 03 Ağustos 2012 10:45

ATLANTİS BULUNDU ! Hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği finaller olur ve uzun süre akıllarda kalır ya ATLANTİS’in finali de öyle olacak gibi ,Doğru değil mi? Sonunda Atlantis konusunda hemfikiriz.Dergi verilen ismi hakketi sonunda LogosAtlantis eşittir Oğuz Atlantis.

Artık çok rahatlıkla söyleyebiliriz,Evet Atlantis’i bulduk ve bir Oğuz yurdu.İlk yeşerdiği yerler Altay Dağları ve Sibirya bölgesi ,sonrasında adım adım ilerleyen toplulukların Atalar kültünü dünyanın her yerine götürmesiyle efsane haline gelen Atlantis aslında tüm dünya insanlığının ortak kültürü.Atlantis batık bir Ada değil ,İnsan Evrimi ile ilgili son nokta ;günümüz insanının ilk olarak Altaylarda göründüğü ile ilgili önemli ipuçları koydu önümüze ,yaklaşık tarih 26.000 yıl önce,bizden hiçbir farkı olmayan ilk Atalarımız Altaylarda ortaya çıkmışlar.İlk kozmogoni göğün çıplak gözle incelenmesi sonucu ortaya çıktı.Yay takım yıldızı ve ondan esinlenerek yaratılan ok atan akıl belki de ilk mitoloji veya ilklerden biri.Gökteki bu kozmolojik görüntüye Okus dediler.Sonraki Kozmonotlar hiç kesintiye uğramamış bir bilgi birikimiyle Ataları ve evrim gerçeğini kodlara ve sırlara dökmüş ve ona Atlantis demiş olabilirler. Atalar,Atlar ve Tengri yurdu zamanla devasa bir Atlantis kültüne dönüştü ve eklene eklene içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Neden Bu kadar gizli kalmış olabilir?Gerçi Dezenformasyon had safhadaydı ,Birileri resmin hepsini göremese de birtakım gerçekleri sakladıklar malum.

İlk zamanlardan beri böyle devam ediyor.Gerçekleri bilenler onu hep bir şeyin içinde saklamışlar ,nasıl olsa anlayan anlar diye düşünmüşler.Atlantis döneminde ,Şaman ve kozmonot yetiştirme sıkı bir eğitimi içeriyordu.Henüz 6-7 yaşında seçiliyordu geleceğin kozmonotu.Dededen kalma bir delilik ,parlak bir zeka ve sanatçı ruhun kaynağı olan ileri hayalgücü bir vizyoneri hemen belli ediyordu daha çocuk yaşta.Vizyon ve imgelemler dünyasıdır Atlantis.Seçilen çocuklar 4-5 yıl gözleri bağlanmış ve kör geziyorlardı. Onlar vizyon kanallarına girmek için eğitiliyordu. Bu dünya ile ilgileri kesilmişti. Hayallerin dünyasında yaşıyorlardı. Kendileri de dahil herkes onların Doğa ve Atalar Ruhu ile irtibata geçtiklerini öte alemlerde gezindiklerini zannediyorlardı. Kağanların ortaya çıkışıyla ayrıcalıklı konumlara yükselenleri oldu aralarında. Sınıflar doğmuştu ,merkezi otorite vardı ve ardından Otokrasi doğdu. Bilimin otokrasisi ve bilginin tahakkümü. Böylece Atlantis sulara gömüldü bir anlamda kayboldu ,battı benim tabirimle unutuldu.Klanı eğlendiren ,çocuklara hikayeler anlatan ,seremoni ritüellerinde çoşkuyla Ateşin üzerinden atlayan Şaman gitmiş yerine çirkin suratlı ,kağan ve rakipleri için kötü büyüler yapan göğü okumaktan çok onu çıkarlara uyduran Bakus’lar gelmişti. Bilgi topluluklarla paylaşılmamış sadece özel bir grubun ayrıcalığı haline dönüştürülmüş ,kodlar ,gizemler sadece gizli topluluğun bileceği semboller Atlantisi devasa bir mitoloji kaynağına dönüştürmüştür.Bugüne kadar süregelen Atlantis gerçeği budur: Atalarımızın ilk kültürü ,Atlar ,Oklar,Atalar,Dağlar ,Şamanlar,Oğuzlar ve Mitoslar gezegeni Dünya Atlantis’in ta kendisidir.İlk ortaya çıktığı yerde insanın ilk ortaya çıktığı yerdir.

İlk Atlantis Medeniyeti sence hangisi ,geriye doğru gittiğimizde insanlığın ilk medeniyeti diyebileceğimiz ilk topluluk hangisi?

Altaylı Lolanlar bugüne kadar tespit edebildiğimiz ilk Altay medeniyeti tabi ki daha öncesi de var ama maalesef Çin’li yetkililer bu bölgede kazı yapılmasını engelliyorlar.Atalarımız evreni yöneten bir aklın varlığından haberdardı.Os ,Us ,As kelimeleri buradan türemiştir,neden G,S,Z ile bitip A ,U,ve O ile başlıyor diye sorarsan ,Samanyolu S ,G,Z çizer ,Güneş epiliktiği de Yay takımyıldızında onu kestiğinde U yay şeklindedir ,60’açıyla kestiğinden A şeklinde görülür derim göklerde.Kozmos kelimesi de hem kainatı hem de onu yöneten ,oluşturan aklı ifade eder.Ko ve Ku Mayaların Kozmos daki Kavranılmaz Zeka dedikleri HunAbKu ‘da kendini gizlemiştir.Hu ,Ku gökteki ve kökümüzdeki yaratıcıyı anlatmak için kullanılır.HunAbKu Türkçedir hem de öztürkçe.Hun ,Han demek ,Ab yerin ,Ku göğün ve hepsini birleştirdiğimizde Yer ve Göğün yöneticisi.Hala tartışıyorlar Maya’lar Oğuz mu Değil mi diye.Lolikler ,Lolanlar ,Lolular hepsi aynı topluluk için söylenmiş.İngilizce Land toprak demek ,Island Ada , şimdiye kadar yanlış bilinmiş bir gerçeği beraberce aydınlatalım.İs Oğuz ve Land Toprak ise Island Ataların veya Oğuzların Toprakları demek yani Ada değil Ata yurdu,sonradan Ada olarak kullanılmış. Lolan ,Uluların ,Bilgelerin ve Kurt Ulusunun Toprakları.Oğ ,Ulu ise Oguz’da Lolular.Oğuz kültürünün ilk çıktığı yer Lolan toprakları ama ilk Oğuz topluluğu Lolanlar değil onlardan daha öncesi var.İngilizce Cosmos gerçekte ÖzTürkçe bir kelime.Kozmos ilmini keşfeden ilk dünyalılar Lolular.Kozmos’la ilgili her şey Oğuzca. Tüm takımyıldızları Oğuz dilinden türetilmiş ,çünkü bunları ilk keşfeden insanlar Oğuzlar. Cro-Magnonun ortaya çıkması en muhtemel olan yerlerde yani Altay bölgesinde kazılar sürüyor ve son 10 yıldır burada Lolan topluluğu ile ilgili önemli bulgular elde edildi. Lolanlara Uygurların Ataları dediler , Atları ilk evcilleştiren topluluk oldukları ve At ipiyle ilk ameliyatı yaptıkları ortaya çıktı.Sadece bunlar değil tabi ki ilk piramiti yapan Uygurlular diye sözü edilen de onların Ataları olabilir.Sirius yıldız kültünün ilk çıktığı topluluk ,Mitoloji ve Astronominin doğduğu kavim ya da halk da diyebiliriz .İleri Mumyalama teknikleri olduğu söyleniyor. Bütün işaretler Lolan’ların Atalarının ilk Atlantis topluluğu olduğunu gösteriyor. Mısırlılar ve Mayalardan daha önce Piramitleri inşa etmeleri gibi bir sürü kanıt var daha.

Altay’lı Lolanlar 4-5.000 yıl öncesinde var ama ondan daha önce sayısız topluluk ve medeniyet var

Çelişki yaratmasın.Altay’lı Lolanların Çin tarafından açıklanan kalıntıları 4.000 yıl öncesine gidiyor.Bizim tahminimize göre Lolan’ların Ataları M.Ö 6.000 yıllarda medeniyet olarak ortaya çıkmış.Bugün için tespit edilen İlk medeniyet topluluğu Lolue ve Lolanlar. İlk piramitlerin yapılış tarihi Mısır’dan biraz önce.Bu bilginin gelişi ise 1.000 yıl daha evvel.

Haluk Türe , Lolanların Lut kavmi olabileceğini söyledi.Kadim uluslar ve topluluklar daha özgür ve açık toplumlarmış ,ifade özgürlüğü var bir de onları karalayan baskıcı ve tekdüzeliğe inanan diğer kavimler var

Lolanların ismi Luh diye tahmin edilen bir liderleri var.İbrani kavimlerinin Lut isminde bir halktan bahsettikleri biliniyor.Ama onları gördükleri tarih neredeyse 1.000 yıl daha ileri.Bazı Kavimlerin ve Arap topluluklarının da o bölgede Lut isminde cinsellik ve üremeye ileri derecede düşkün bir halktan söz ettikleri biliniyor.Kazılarda ortaya çıkan cinsellikle ilgili sembollerin fazlalığı bu iddiayı güçlendiriyor.Bunu bir yozlaşma olarak mı algılamalıyız yoksa aslında arka planındaki kozmik gerçekliği mi görmeyi denemeliyiz ?Bence ikincisi doğru.Lolanlar açıkça görüldüğü üzere tek eşliliği seçmişler ,çocuklarını çok seviyorlar ve doğum her gerçekliğin nedeni.Güneş Baba ,Galaktik merkezin göbeğinde bulunduğunda onu tohumladığına ve galakside yeni bir doğum ve yenilenmenin geldiğine inanan topluluklar için yozlaşma ifadesini kullanmak doğru olur mu?Onlar ileri kozmik bilgilere sahipler ,bugün medeniyetimizin geldiği seviyeden bile daha ileri bir kozmik anlayışa sahipler ve biz onları ilkel cinsellik toplulukları olarak tarif ediyoruz .En azından Lolanların giydikleri elbiselerdeki moral değerlere ve kozmik sembollere dikkatlice bir bakın ve ne demek istediğimi anlayın.Tüm Altay Mitolojisi yenilenme ve kozmik doğum üzerine kuruludur.Bizim algıladığımız türden bir doğum ve üreme değil yani.

Evrim ve ilk insanlarla ilgili yığınla çalışma var ama nedense ilk dillerle ilgili neredeyse yok denecek kadar az bilgi var. Geçenlerde Altay dağlarının eteklerindeki mağaralarda 30.000’e yakın sembol bulundu. Buluyorlar güzel de neden bir sonuç çıkarmıyorlar ,ilk dile giden yolu bulmuşlar, ellerine geçmiş , anlaşılmaz bir şekilde yasak bölge ilan edilen yerler de var, neler oluyor?Yakın bir zamanda birileri çıkıp İnsanlık Tarihinin tüm sırlarını açıklıyoruz demesini bekler oldum ,neyse ki biz onları beklemiyoruz ,bulduğumuzu açıklıyoruz ..

İlk insan öbekleri hangi dili konuşmuş olmalılar. Biraz kafa yoralım.İlk dil sembolik el işaretleri ile sesin birleştirildiği argümanlardan ve mağara sanatından oluşuyordu.Günümüzdeki hangi dil ilk insanın konuştuğu dile yakın olabilir ,Bir zaman yolculuğu yapalım zihnimizde ,evrim geçiren Homo Sapiens bizimle aynı zeka seviyesine sahip.Yeni zihniyle birdenbire kendini yerküre de bulmuş gibi ve ilkel atalarından miras kalmış içgüdüsel davranışlarına da bir yandan devam ediyor.Hayal gücü ve Yaratıcılık ise onun hiçbir canlıda bulunmayan yeteneği.Seni birden 25.000 yıl önceye gönderdiğimizi ve hafızanı sildiğimizi düşün.Aynı Öyle.Ses tellerinden gelen titreşimlerle doğayı deneyimliyorlar.Alfabenin ilk harfi olan A’dan başlayalım.En önemli şeyler A ile başlamalı.Güneşi gördüğünde A diyor.Sonra ona Ana,Ape,Abe diyor.Bir kültün doğuşu. Başka hiçbir dilde A Türkçedeki gibi direk A okunmaz ,İngilizler Ey derler ama tüm dünya insanları örneğin şaşırdığında A derler.Yazıldığı gibi okunan tek dilin Türkçe olması da ilk dil konusunda bizi uyandırabilir.Ayrıca Eklemeli bir dil olması onu bir gramer algoritmasından kurtarıyor böylece tüm dillerden daha pratik.İngilizce kelimelerin kökenini de araştırdığında onunda eklemeli ve Oğuzca olduğunu görürsün.

Platon Atların ilk kez Atlantis’te evcilleştirildiğini söyledi,başka kaynaklarda At’a ilk kez Atlantis’te binildiğini söylüyor,Küresel Şamanizmin kaynağı olarak Atlantis gösteriliyor,Mitoloji ,Ezoterizm İlk Büyücüler,Mitoloji ve Kozmolojinin de Atlantis’te doğduğunu gösteren sayısız kanıt var. Aslında Atlantis’i bulmak o kadar kolaymış ki , Oğuz’a baktığımızda karşımızda duran gerçeklik Atlantis.

Derdimizi daha nasıl anlatalım !Kutulu’dan ne öğrendik ‘’Yalın gerçeklik ve arka plan fenomenler nasıl okunur?Arkasından düğümler zaten kendiliğinden çözülür.’’Dünyamıza ilk adımı atan atam ve yüreğimde atan kan ,tan gelince her gün selamladığım ATAN; Adımı aldığım Soyadam ve ata binen adam, AtlantİSİM’de ada’da mı Dağ da mı Adan bahçesinde gezdi? ‘’Tekerlemeye bak ,Ateş’le Melisa’nın tekerlemelerinden not almışım ,Nasıl işte Atlantis bu kadar basit.Yeryüzünde ilk medeniyet adına ne ortaya koyabiliriz ;Günümüzde de kullanılan kelimelerin kaynağına yine Ateş ve Melisa’nın tekerlemelerinden alıntılarla bir yolculuk yapalım;

Şaman sihir yaptı ‘’Hokus Pokus ‘’ gördün mü bak, ilk sihirbaz okus, oğuz.Şimdi de Karanlıklar alemine ,yer altı dünyasına gitti ;orası Dark , Bak o da Ork,Kork ya da Ork.Öte alemlerde kimlerle karşılaştı Hayaletlerle ,Ghost bak o da Oğuz.İlk şaman duman tüttürüyor çadırının önünde gördün mü?Smoke yani Ork.Atlantis ve Mısır’ın sembollerinden olan Kazlar yayılıyor çadırın arkasında Goose yine mi Oğuz ,çocuğun birisi hastalanmış Şamana getiriyorlar barmaklasın onu, İksir yapsın iyileştirsin diye ,Bu şaman bazen Doktor bazen kahin .Doktor ;Ok ve Tor yani Oğuz ,şifalı elleri ile çocuğa sürdüğü iksir Barmak bugün Pharma dediğimiz eczane dolabından ,annesine akşamları yatmadan önce içirsin diye verdiği ilaç Drug eşittir Ork.Atlantis’in Atlarına binmiş Kanımızın Kağanı geliyor yanımıza ,bugünlerde Horse deniyor bindiğine ,Horse ve Oğuz.Demircilerde yorgun dönüyorlar çadırlarına işledikleri maden Iron o da Hun,Orkhun.Şamanın yanında oturan çocuk hayal kuruyor gökyüzüne bakarak elindeki tahtalardan bir şey yapmış göklere çıkmak için,elindeki ne diye sorduğumuzda ‘’Ork Ok At ‘’diyor ,Rocket ,ata binmiş ork, Ok AT’ıyo AT’ın üzerinde Okus gibi.Gece oldu yatmadan önce şaman epikler anlatacak hepimize ,değneğiyle gökte bir şeyler çiziyor Arkturus takım yıldızını Focus’layarak gösterdi bu Oğuz ilkin ve Atlantis başladı işte o an..

Bu çocuklar dehşet bir şey.Herkese maille Kozmik bilmeceler ve tekerlemeler gönderiyorlar,Bende UFO sitelerine ‘’ Uzayda konik kafalı aramayın boşuna onlar aramızdalar diye yazıp ardından Tekerlemelerini yolluyorum .Uzayın derinliklerine bir uzaylı bulur umuduyla gönderilen Seti projesinde matematik dili yerine direkt Türkçe koysalardı daha iyi anlaşılırdı ,Uzaylılar filmlerdeki gibi İngilizce değil Türkçe konuşurlardı eminim. Ya adamlar ışık yılı uzaklıklardan geleceklerde İngilizceyle ,matematikle mi uğraşacaklar Türkçe gibi evrimin doğal sonucu olan bir dil varken.. Ben senin dediklerine harfi harfine ve kelimesi kelimesine katılıyorum ,İngiliz dili tüm kökenini Oğuz dilinden almıştır ,dikkatlice bakıldığında gerçek net görülüyor ,çok fazla kanıt var..

İpuçları düğümü yavaş yavaş çözmemize yarıyor.Örneğin İngilizce bir kelime seçelim ve onun kökenine gidelim.Blue ; Mavi demek.İlk Maviler,Mavi Tengri’nin Çocukları büyük ihtimalle Altaylı Lolu’lar.Sirius kültü burada doğmuş.Kurtun uluması Loluu şeklinde.Dolunay’da Ay’a doğru uluyan Kurt figürlerini hatırlayın,birde Ay’a Luna denir tüm dillerde.Bak bir gerçeği de daha söyleyim.Altaylılara göre Kurt sadece AY’a doğru ulumaz.Sirius’a doğruda ulur.Bu sırada Lolular ne yaparlardı biliyor musun Kurt postları ve şapkalarıyla ayinler yaparlar ve bir nevi Kurt adama dönüşürlerdi ,Kurt Adam dolunay’da nasıl ortaya çıkıyor ,O da Atalarımızdan kalan bir mitoloji.Baraklar adında bir boy vardı Asya’da Kurt postu giyerlerdi,Avrupa’ya geldiklerinde onları kurt-insan melezi sanan topluluklar olmuş.Kadim kültürlerin nasıl doğduğunu anlamamak için kör olmak gerekiyor.Ağızdan çıktığı haliyle konuşmuşlar ve yazmışlar daha doğrusu Sümerlere kadar sembol çizmişler, bugün bizim için ütopyaya dönüşmüş doğayla iç içe yaşamışlar ve ilk kültürlerini kozmik çıkarımlarla yaratmışlar.

Kurt Sirius’a doğru da ulur dedin ,gördün mü tahmin mi ?bazı araştırmacılar Sirius’un güneşi titreten ve yöneten fenomen olarak görüyorlar ,bunu demek istemedin herhalde ,güneşimizin ikizi mi ya da?

Yalın gerçeklik , basit akıl yürütme ve çıplak gözle gözlem yeteneği yeterli.İlk insan topluluklarında bu vardı ve yetiyordu da.Geceleyin gökyüzüne hiç baktın mı?,Samanyolu’nun parlak kuşağı ve Merkezindeki yıldızların yoğunluğu bize Gece ortaya çıkan başka bir güneşi gösterir.Güneşi titreten ve yöneten fenomen Galaktik Merkezdir. Son zamanlarda Galaktik Merkezle ilgili bilimsel yayınların artışı ilgimi çekiyor. Hemen hemen hepsini okuyorum. Galaktik Merkez tüm galaksinin yaratıldığı yer diyorlar ,güneşin manyetik aktivitesinin arka planı diyorlar ,Paralel evrenlere açılan kapı diyenler bile var ,böylesine önemli bir yer çıplak gözle gözlemlenebiliyor ve acaba kaçımız kafasını kaldırıp da yaratıldığı yer ve geldiği töz kaynağına bakıyor ?Altaylıların Göğün göbeği dedikleri yer Galaktik Merkezdir.Binlerce yıl önce önemsenmişti ve kuşağın devri takip ediliyordu.Gerçek güneşimiz dedi ,Uygurlu alimler Çoban Muuf Mahu ve Çoban Negbey.Şimdi bilim aynı şeyi söylüyor bizi ısıtan güneş dolaylı yoldan galaktik merkez diye.Sirius onun bekçisidir.En parlak yıldızdır dolayısıyla Galaktik Merkezin manyetik etkisinin en yoğun olduğu yıldız. Sirius’ta enkarne ruhlar veya üst boyuttan canlılar ya da sivri kafalı uzaylılar yoktur, uydurmasyon . Böyle olduğunu iddia edenler eski şamanlar değil günümüzdeki hayalperestler. Onlar da Şamanların zamanında yaptığı gibi kendi kendi topluluklarını eğlendiriyorlar.
Atlantis’in Dili ile ilgili araştırmaların çoğu ön türkçe üzerinde yoğunlaşan sonuçlar doğuruyor. Bunu ilk söyleyen biz değiliz .Biz Atlantis denilen bölgedeki yani Altay dağlarındaki ilk kültürün Türklerin hala bu bölge yakınında yaşadıklarından çok fazla değişmediği vurgusunu yapmak istiyoruz.Bize göre insanlığın ATA’sı aynı topluluklardan geliyor ve ırk temelli bir yaklaşım ileri sürmüyoruz.Yapmaya çalıştığımız şey Aydınlanmak ve Aydınlatmak adına ATLANTİS’i anlatmak.İlk sayıdaki ‘’ADEM’in ALFABESİ’’ çalışman olağanüstü şaşırtıcıydı.Gerçek bize bu kadar yakınken onu şimdiye kadar nasıl görememişiz hayret edici bir vakıa.Seninle konuşurken Avarların bayrağı dikkatimi çekti ,At’ın üstünde bir adam ok atıyor ,resmen Atlantis,At,Adam ve Ok Atan bir US.


Atlantis bir CroMagnon yurdu ve Atlantis’in ilk dili Sembol-İkon Dili bunu evrim teorisinin son kısmıyla da açıklayabiliriz.Atlantis’in Dili prototürkçe’ye yakın ve tüm dillerin kaynağı olan sembol alfabesinden doğmuş olmalı.İlk dil ve alfabe mağaralardaki ikonlar ve hiyeroglifler.İlk semboller güneşle ilgili.İlk dile mağara sanatı da diyebiliriz , İlk insanların mağaralarda yaptığı Spiral burguçlar da çok ilgi çekici.Kozmosla ilgili derin bir sezgileri olduğunu görüyoruz.Örümcek ve Arı’da türlerine ait alfabeler kullanıyorlar.Tüm canlılar kozmosun dönüşüyle ilgili semboller çiziyorlar.Atlantis’in alfabesi ile ilgili Orijinal bir çalışma yaptık,titiz bir çalışma ile insanlığın düzenli olarak kullanılan ilk alfabesini ortaya çıkardık .Atlantis’ten dünyanın dört bir yanına dağılanlar ; Bazı halklar Atlantis’e Atalar yurdu anlamına gelen Atalantus,Atalanta-Atalantes,Atalar Bazıları da Atlantis dediler.Altaylar olarak bilinen bölgede Altun dağı,Tanrı Dağları var ve bazı kavimler buraya Atalar Dağları derler ,Dağ kelimesi de bizzat Ata ve ADA ‘dan doğmuştur aynı Adn ve Aden bahçeleri gibi,Altun kelimesi de Altay’dan türemiştir.Altay dağları önemli bir Altın rezervini içerir ve Altın burada yaşayan eski kavimlerce buraya MU-sarı altun toprakları denmesine neden olmuştur. Belki de Altın’ın bu kadar önemli olması Atalarımızın onu yaşam kaynağımız güneşle özdeşleştirmelerinden de kaynaklanmış olabilir.Atlantis ve Atalantes ; Atalar,Atlar ve Şamanlar Diyarı.Bugün tüm dünya Atların Atlantis ten dünyaya yayıldığını söylerken Atlantis’teki ATA ve AT’ın Türkçe olduğunu kimse söylemiyor çünkü dünya At’ı Horse olarak düşünmeye şartlanmış.Biz Horse’ kelimesinin Türkçe karşılığının At ve Horse demek Oğus demek olduğunu ve Atlantis kelimesinde gizlenen At ,Ata ,Ad,Ada,Atalun,Altun, Aden, Adam, Adem, Atalar ve Avatar’ın da öz türkçe olduğunu onlara söyleyene kadar da kimse bunu bilmeyecek hatta Horse kelimesinin Türkçe karşılığını bile araştırmayacak o yüzden Pasifik veya Atlantik’te bir ada,at ve ata aramaya devam edecekler.Şimdi size soruyorum ;Yeryüzündeki ilk adınız ne ;ADAM ,Soyadınız ne ?yani soyunuzun ilk adı o da ADAM yani ADEM, peki ATAM kim ?o da ADAM,ATLANTİS ne ?ATAM ve ADAM’ın yurdu.ATLANTİS ADA’mmı ATAM ve ADAM’ın ilk yurdu mu?.Hepimiz Atlantis’liyiz.Peki yeryüzünde bulunduğunuz ilk eviniz yani rahminiz neresi EVE yani HAVVA,ilk annemizin evi nereydi HAVA yani göktü .İlk Ebeniz kim EVE.ATLANTİS’in ilk ADEN bahçelerini bugün bile sorsanız neresi diye Sibirya bölgesindeki topluluklara dededen kalma bilgileriyle Sibirya bozkırları derler size,ATAN nerede yaşadı diye sorsam size ATAN ADAN’da,ADIN ADAN’da gizli dersiniz. ATAM,ADIM,ATIM,ADAM ve yeryüzüne inip attığım ilk ADIM ATLANTİS’te.Bilim dünyası Atların ilk olarak Altay-Altın dağları eteklerinde,Kazakistan yaylalarında evcilleştirildiği ile ilgili önemli bulgular açıkladı. Platon Atlar ilk defa ATLANTİS’te evcilleştirildi dedi tabiî ki biliyordu ve doğru yeri tarif etti aslında ,Platon’un türk kavimleriyle bağlantısı atlanarak sadece MISIRLI rahiplerden söz edilmesi sence de garip değil mi?Ya Platon ATLANTİS’i Uygurlu bilginlerden de dinlediyse ya da ona anlatanlar aslında Altay’ı işaret ettilerse ,Zaten Mısırlılar yakın coğrafyalarında nereyi tarif etmiş olabilirler,Afrika ve Amerika kıtası olamayacağına göre belli ki Altayları söylediler ,ALTAY ‘daki TAY’a da dikkat ettiniz mi?TAY,TOY,BOY ve hatta hatta İngilizce olarak BOY ve YOUNG ,Hun İmparatoru Atilla veya Atlantis Hanı Atalas –Atlas ,AtlıAs yani Oğuz ,Atlı Oğus ,İtili Nehri veya Atlantis , Selçuklularda bir dolu Atlas isimleri ,Atlantis ,Atlar,Atalar,lolanlar,T ,Tengri ve is’ler,Us’lar,Oğuzlar Yurdu.Moğol isminin Mu ve Muo,Mogo kelimelerinden türemesi ,Atalar yurdu,Altun Dağları-Atalantis ,Atlantis demek değil mi?Ya da Mayaların dediği gibi Atlantes ,Ayrıca Maya’nın tüm dillerde sadece Türkçe de özümüz ,neslimiz anlamına gelen bir anlam ifade etmesi,Kızılderili kabilelerinde Dede,Ata ve Oğul’un günlük dilimizle aynı anlamlara gelmesi tesadüflerle açıklanabilir mi? Peki ya geleneklerin bu kültürlerde birebir aynı olması şaşırtıcı değil mi ? yoksa insanlık bunu göremeyecek kadar duyarsızlaştı mı?Atalantar-Avatar,Atapaskan-Alparslan,Kin-Gün,Kinich-Güneş benzerliği gibi dilimizin kökenlerinden gelen Atlantis’i günlük konuşmalarımızda bile defalarca söylediğimiz halde neden fark edemiyoruz ? Türkçe’nin sembolik ve matematiksel bir dil olduğunu biliyor muy dun?İlk insanlar matematikle alfabeyi aynı amaçla kullanıyorlardı.A harfi bebeğin ilk ANA demesi gibi ve hemen arkasından Ba demesi yani BABA ,bir bebeğin 3. söyleyeceği şey CA ,CACA veya Çu, Ço olabilir,böylece kendine dikkat çeker ,sonra MA ve MU gelebilir veya sırayla gidiyorsak DE yani DEDE ve EBE .Bize göre hem Maya dili Hem de Türkçe gelecek insanlarının kullanabileceği yapıda bir enstrümantal fonksiyonelliğe sahip,istediğin yöne bükebilirsin.Türkçenin matematikselliğini çok kolay göreceğimiz bir örnek vereyim ;1-A-Ana ,Ata 2-B-Baba 3-C-Cocuk,Can 4-D- Dede 5-E-Ebe ,6-F-Familya 7-G-Göbek 8-H-Han 9-I-Irk 10-K-Kan Şimdi bu alfabetik sırayı birbiri ile toplayıp Anlamlar çıkartalım 1+2 =3 yani Ana+Baba=Çocuk, Can. 3+1 =4 Cocuk+Ata =Dede ,4+1=5 Dede +Ana =Ebe ,4+2 ve 5+1 =Familya ,Soy , 7+1 =8 Göbek ve Ata =Han 9+1 =10 Irk+Ata =Kan 11-Loulu =Kan+ATa) 12-M yani MU-ezoterik anlamlarda MU 12 ‘yi simgeler ve 12 prensin –Takımyıldızının Hanıdır. 13-N Nesil dersek ve MU’yu ATA (12+1=13) ile toplarsak matematiksel olarak neslimizin ülkesini MU ve ATLANTİS’i buluruz. İnsanoğlunun gelecekte konuşabileceği yegane dil Cro-Magnon’un Konuştuğu ilk simgesel dil olan Türkçe’dir.
rinda216
Editor
Editor
 
İleti: 820
Kayıt: 06 Eylül 2007 20:58
Konum: www.facebook.com/minerva.rinda
Cinsiyet: Kadın
Yaş: 41
Şehir: Bursa

Re: Atlantis bulundu!

İleti rinda216 » 03 Ağustos 2012 10:51

Gerçeği arayanlara bizzat aydın olduğunu söyleyenler saldırıyor en çok.İnternete bakıyorum bazen bu konuyla ilgili oldukça mantıklı ve tutarlı şeyler söyleyenler dahi alaya alınmışlar.Tutturmuşlar bir ilericilik ,devrimcilik ne söylersen söyle seni hemen bildik kalıplarla yargılayıveriyorlar.İlk insan toplulukların dili öntürkçe dediğimizde dogmatik bir şey ileri sürdüğümüzü zannediyorlar ve Kazım Mircan , Haluk Berkmen ve sen de dahilsin buna sana uçmuş diyorlar. Oysaki mantık yolunu deneseler kendileri de görecekler ..

Biz önemli kelimeleri söylüyoruz,yani Tork demek güç demek o da türk demek anlamında bir tekerleme söylemiyoruz.Yoksa günümüzde dillere her gün yeni bir sürü kelime ekleniyor.Bir yerde duydum İngilizceye her gün ortalama 3 kelime giriyormuş.Evrensel kültürümüze ait hayati önemdeki kelimelerin kökenini araştırıyorum.Böylece onu evrim realitesiyle birleştireceğim.İlk dil bizi ilk insan ve ilk medeniyetlere götüren bir araç.Atlantisi böyle anlamalıyız belki de ,öbek öbek toplulukların yayıldığı hinterlant .Dil çok önemli , özellikle ezoterik ifadelerin aydınlatılmasında .Dediğim gibi insanlık tarihinin en önemli kelimelerin kökenine bakıyorum.Örneğin Adem gibi ,İngilizce de Adem ADAM, insanoğlu ise Human ama Türkçede ADEM,ADAM ve Ademoğlu arasındaki nedensellik ve mantıksallık hiçbir dilde yok.Ya da İngilizce EVE Türkçede HAVVA. İngilizce bir kelimenin Türkçe olarak anlamlandırıldığında akla yatkın gelmesi işte bizi dilin kaynağına götürüyor. İlk insanlar ilk kozmik annelerini göklerdeki Evlerde oturan Hava diye tasvir etmişler,Göğün oğulları gibi.Yüzlerce kaynağa bakın ,mitolojiye bakın gerçeği bulursunuz. Om ,Omi ,Omni ilk şaman ritüellerden kalma bir terim.Om Logos terimlerinde de var , ilk olan anlamında da kullanılmış.Om en Amin demek,Demon’da Cin.Gül Haç Masonluğunun Tanrıyı sembolize eden ikonu neden G değil de T ,Türkçe Tengrinin ilk harfi.Peygamber isimlerindeki güneş kökenlerine bakın.,Solomon,Sol ve Moon,Mu-Sa ve Moos,Oğus ,İsis ve İsa ,İbrahim ve Ra ,Rahman ve Rahim ,Rabdaki Ra,İsrail oğulları derken İs Oğus ,Ra yaradan ve İl oğulları demek değil mi?ACE Türkçe As demek sanki bize AS İngilizce den mi geçti?Hayır ,öntürkçe As yöneten han öntürkçe deOğuz demek. Moon Ay demek ilk insanlar güneşe Mu dişi ve erkeğine de Moo ,Ay dediler,İngilizce Man gibi.Sun İngilizce Güneş ,Tun ,Kin Kün ‘de öntürkçe de güneş.İlk insanlar benim tabirimle Oguz nerden geldi yaradılış merkezinden değil mi?Bilimsel olarak Güneş Sistemi nereden doğduysa oradan yani galaktik merkezden.Güneş sistemi galaktik merkezle Yay Takımyıldızı üzerinde kesişmiyor mu?ortaya çıkan görüntü Ok atan bir Us, Okus olmuyor mu?Okusford’ ne demek,Amblemi neden Öküz ?Kambirik yani Kamlar kanalı ya da köprüsü Cambridge ,York denilen bölgeye ilk gelenler Orklar değil mi?Tarihe bir bakın ve gizlenmiş gerçekleri görün, Atları ilk evcilleştirenler Kazakistan’da ki oğuzlar demiyor mu tüm araştırmacılar ?Yarı-AT yarı insan olan mitolojik kahraman ve onun görüntüsünü veren Centaurus takımyıldızı ilk At’a binen Uruslar ,oğuzlar değil mi?Toro boğası Taurus takımyıldızından gelmiyor mu? O kadar çok örnek var ki sabaha kadar da konuşsak bitmez emin ol.

Aynı fikirdeyiz.Dillerin kaynağına inmekle ATLANTİS’in nerede doğduğu bulmak daha kolay. Ezoterizm iç içe geçmiş karmaşıklaşmış ve derin.Bazı şeyler var ki sadece onu getiren Şamanın bir hayal ürünü.Nuh gerçekten yaşadı mı nasıl anlayacağız ,,Osiris var mıydı ,Adem ilk insan topluluklarının ilk lideri veya kralımıydı ,belki de ilk insanlar ilk bilgeleri olan birine ATAM anlamında böyle bir isim verdi ,belki de tüm Ataları temsil eden sembolik bir kelime

Nuh’un gerçek bir kişi olarak yaşadığını düşünenlerdenim . Lolanlar Altay eteklerinde yaşamışlar ama çok ilginç bir şey var ;Bulundukları yerde deniz yok ama evlerini Gemilerden yapmışlar, Nuh gemiyi ilk yapan insanoğlu olmalı ve onun mitolojik bir kahramana dönüştürülmesi çok doğal.Bu birinci ihtimal ,dönelim Lolanlara ve ikinci ihtimale Orta Asya kavimlerinde denizden gelen bir halktan bahsedilir ,Cengiz Han’ın kendine uydurduğu veya alıntıladığı efsaneye ,Cengiz Han’dan çok önceye dayanır bu efsane ve bu mitolojiyi Cengiz Han için yazanlar onun Uygurlu alimlerinden başkası değildir .Uygurluların ve GökTürklerin en eski Ataları Lolanlardır.Uygurluların bahsettikleri denizden gelen halk onların ataları Lolanlardır.Kazılar da İlginç bir mumya bulundu ,Lolanların içinde bir adam,büyük ihtimalle Lolanların bilgesi.Dövmelerinden birinde girdap ve onun üstünde seyahet etmeye yarayan bir gemi var.Bu adamın dövmelerinden birisi de onun ismi olmalı yani Lu,biraz çılgınca ama parçaları birleştirdiğimizde Nuh’u bulmuş oluyoruz,mumyalanması da sanki çok yaşamış gibi algılanmasına neden olmuş ,Lu İnsanlığın ilk mühendisi ve gemiyi yapan ilk adam olabilir ; Herkes Osiris’i merak ediyor.Gerçek bir karakter mi yoksa mitolojik hatta astronomi ile ilgili bir anlatım mı diye düşünüyoruz haliyle,bir iç içe geçmişlik kesinlikle var ve bir karakter hem gerçekten de olabilir hem de mitolojik ve astrolojik bir gerçekliği anlatıyor da olabilir.Oğuz kelimesiyle Sirius kelimesini birleştirdiğimizde Osirius ortaya çıkar.Osiris ,Sirius’la ilgili kültürü Mısır’a getiren Oğuz , Orfeus adlı bilgede de benzer durumu görürüz ,Orfeus Oğuz demektir.Oğuz’daki Us Akıl demek yani bir topluluktaki akıl deyince aklımıza hemen Şaman geliyor.Og ,Ok’tan türetilen Öge anlamında düşünüldüğünde ilk insan toplulukları ve onların şamanı ortaya çıkıyor.Isis ‘de Sirius’la ilgili.OT-OG Mısır medeniyeti için kullanılmış bir terim.Oğuzun Otağı gibi.Mısır ve Maya medeniyetini Altay Oğuzlarının kurduğu bence kesin.

Mısırlılar bu yıldıza bildiğim kadarıyla Sopdet dediler ama

Mısırlılar Sirius’a Sopdet de dediler doğru ama eski bilgeler ve yunanlı filozoflar ona Seirios ismini verdiler.Osiris’in Mısır’a Sirius gizemlerini getirmesine bir atıftır bu.Gayet normal, bir yıldız sistemine isim vermek istiyorsunuz ve onunla ilgili mitolojiyi yaratan kişiyi tarif ediyorsunuz,hatta size şunu itiraf edeyim Sirius derken bu kültürü temsil eden Oğuzların hepsine bir atıf var bence,tek bir bilgeye değil.Sirius’u anlatan Osiris ona başka bir anlam yüklemiş olabilir.Mısır’da Osiris’e As ,As-ar,Usire veya Us ve Os’da deniyordu.İsis’e ise Ast ,Astar şimdi oldu mu bunlar direk Oğuz kelimeleri.Ayrıca İngilizce Star yıldız demek o da Astar’dan türetilmiştir .

İngilizce önemli kelimelerin karşılıklarını ve nasıl doğduklarını anlamak için Altay’a bakmak lazım, evrim teorisine de bambaşka bir boyut ve gerçeklik kazandırıyor

İngilizce Us biz demekle , biz Oğuz’uz anlamı çıkarırız,Türkçe’deki Irk da Ork anlamından gelir.Irkımız yani biz Ork’uz demektir.Orhun veya Orkun Yazıtlarını bir düşünün.Oz Büyücüsü hepimizin filmiyle de küçüklüğümüzden bildiğimiz meşhur bir fabl, Gökbilimindeki terimlerin tamamına yakınında yeryüzünün ilk kozmonotlarının izini görürüz.Sagiataurus ,galaksideki karadeliğin bulunduğu bölge ve galaktik merkezin ismi onda da Oğuz gizli, neden mi çünkü ok ve yay,Saka ve oğuz demek.Asgard ve Olimpious dağları ,ya da Merigard o da Oğuz’dan türetilmiş kelimeler.Black kelimesi Ak-Kara şamanlık döneminde Kara Şamanlara verilen isimden gelme.White ile At ,Atlantisin beyaz Atlarına bir gönderme.Atlar ,An,T ve Us’u birleştirip okuyalım.Atlar ,An ve anlamı yani Tengrinin T’si ve Us yani Oğuzlar Şamanlar ülkesi eşittir Atlantis.As,İs,Os,Us eklerinin hepsi Okus’la ilgilidir.Mayalar nasıl ki HunAbku’ya kozmosu yöneten Akıl dediler İlk insanlarda kozmosun aklına Us dediler.Yellow yine Lolu kültüründen kalma bir kelime.Av ve Red kelimesi de .Yunan alfabesini sırayla okuduğunuzda Atlantis ve Mu ile ilgili bir çıkarsama yapılıyor.God ve Tot ikisi de yaratıcıyla ilgili.Altay’ı açtığımızda Al Tayların toprakları Atlantis’i açtığımızda Atların ülkesi ikisi de aynı.Abakus ,Abak ve Us ,Hotel Sıcak el ve sıcak ev.Ayların isimleri de Altay kökenlidir.Can Ayı Soğuk Ocak,August ,Oğuzlar için avın bol olduğu dönem,,Aprıl ve May Oğuzlar için şenlik ,seremoni ayları.Polar kelimesi Hyborean ‘daki Bor ikisi de Kutup anlamına gelir.Polus ve Polis ikisi de Bol Us,Bol Oğuz anlamında kullanılabilir.Kurt efsanesi kaç halkta var ,Almanlar,İtalyanlar,Mısırlılar, Hollandalılar, İngilizler hep aynı hikayenin farklı versiyonları ,Yol gösteren bir Kurt ,Sirius Yıldızı . Tower ve Tork ikisi de güçlü anlamlar içeriyor.Bakus ritüellerindeki Kara Şamanlar Black Okus’tur. Odin’in 9 katlı dünyası bir oğuz kültürüdür. Latince Atavus erkek Ata demek ADEM kim ilk ATAVUS yani ATA UZ Oğuz.Latince dişi ATA ne demek ?yani HAVVA oda ATA İa .ATOM yani maddenin ATA’sı ne ATOM ve Mısır’daki ATON ,öntürkçe de Savaşan erkek ATLET günümüzdeki ATLET kelimesinin kökeni,ATLI Oğuz ,ATLOS ve ATLAS , ATLI AS Atlı oğuz demektir.Atlantis ve Atlas ,İtili bölgesindeki oğuz yurdu İtilis ,Atila ve Atlas Atlantis ve İtilis ,Türkçede Kurt kelimesinin geldiği yer.İlginç bir şey daha aklıma geldi ; o kadar kanıt var ki haliyle unutuyorum ,Kök kelimesi nereden geliyor biliyor musun ?Gök’ten Gök kelimesi de Ork ve Ok’tan. Göktürk hangi millet gökle bu kadar iç içe devletine onun ismini verecek kadar. Kökümüz nerde? gökte ,gök tengrinin çocukları ,galaktik merkez gökteki yaradılış yerimiz.Hangi ulus gökten geldiğini düşünüyor ,Bak şimdi de Ulus çıktı birden Uluyan Us yine göklerdeki Sirius ve belki de insanlığın ilk ulusu Loulu Oğuzları. ingilis’de oğuz,Spanish ve Urus yani Rus’da ,İtalian Atalian ya da çocuğu emziren İtalyan kurt gibi itilian’da,Danish’de Oğuz,Odin ve Thor’da,Sokrates ve Apollon’da.İslam’ın Güneşi doğmadan önce İslamiyet yoktu.Dedesi ona Muhammet ismini koydu.Yaratıcıya Hamdetmek anlamına geliyordu. Kureyş kabilesi Güneş kültünün doğduğu yerden geldi , Mu Güneş ve Hamdetmek Mu’ya hamdetmek.Heros ,Erkek os ,erkek oğuz Latince Erkek Bilge ;Hermos,Hermus ve Hermes ,inanamadın değil mi?Masonluğun temeli Hermetik’in kurucusu yani Oğuz ilmi ,Erkek Bilge Hermes. Mitra kültüründeki Hürmüz de.Her gün dünyanın en az 1 milyarının söylediği Jesus veya Dağın tepesindeki bilge şaman Zeus da Oğus.Masonluktaki Büyük gözün ne olduğunu hiç düşündün mü ? Tek ve büyük bir bilinç gibi durur Piramitin tepesinde.Latince de Oculus’tur göz.Türkçede Göz Oguz’dan türetilmiş..İngilizce Göz ise Eye demek yani yine göklerdeki veya Havadaki Anne’den gelme gibi.Calculus ilk yapay akıl ürünü.Calendar ise takvim.İkisi de Oğuz kağan ve kağandan üretilen Klan’dan üretilmiştir.Dünya Öküzün boynuzunda derler o da Boğa takımyıldızı , Öküz takımyıldızı Toro yani okus,ogus takımyıldızı.Altay’da Ay erkek ve Güneş dişiydi.Moon ve Men Ay Woman’daki Wo ise Güneş Ana yani Mu.Mu bir kıta ismi değil Güneş Kültü diye bu yüzden ısrarla söylüyoruz. En önemli kelimelerin kökeni ile ilgili tüm bunlar ,ADEM’in ALFABESi’ni kitap haline getirdik inanamayacaksınız bu kitaba daha fazlası var çünkü..
rinda216
Editor
Editor
 
İleti: 820
Kayıt: 06 Eylül 2007 20:58
Konum: www.facebook.com/minerva.rinda
Cinsiyet: Kadın
Yaş: 41
Şehir: Bursa

Re: Atlantis bulundu!

İleti rinda216 » 03 Ağustos 2012 10:55

Okuldayken Osmanlı Oğuz boylarından falan diye öğretirlerdi o kadarlık bir bölüm dışında fazlaca birşey bilmiyorduk Şimdi inanılmaz bir tablo var önümüzde ;Kendimize neden Türk yerine Oğuz veya Orc dememişiz ki ?Biraz daha devam edelim keyifli bir hale dönüştü .. Türk’ün anlamını bile bir sürü yere çekiyorlar ,ciddi araştırmacı sayılanlar bile bunu yapıyor..Og,Ok,Ork ,Türk işte bu kadar basit. Mu Güneş ve Mitolojik anlamda 12 takımyıldızının Kraliçesi . Oğuz Destanı ile Platon’un Atlantis anlatısı,Hatta Maya Miolojisi ne kadar birbirine benziyor.Başka şeyler bu kadar da değil az biraz benzesin gürültü kopartı çıkarırlar ,Aklıma bir şey daha geldi ,Oğuz kelimesi Şaman anlamına da gelir dedin , Şaman içeren topluluklara Oğuz denmiş de olamaz mı?..

Yanlış yere çekecekler diye korkuyorum. Herkes Türkmüş ve İlk dil Türkçeymiş yerine İlk Atalarımız Oğuzmuş ve İlk Dil Orkça,Nasıl ki İtalyan’da Oğuz ,İngiliz de ,Biz Türklerde Oğuz’uz,gerçek olan bu,tüm insanlık Oğuzların torunları.Güneşle ilgili mitoloji önemli,Mu Ezoterizmi ortaya çıkmış çünkü.Ya bir düşünsene TV yok ,Bilgisayar ,Cep Telefonu yok ne yapacaktılar eğlenmek veya ilerlemek için ,Güneş,Yıldız,Mitoloji derken Hayal gücünü zorladılar biraz.Öyle değil yani Diğer topluluklar ;Oğuz topluluklarına liderleri Şaman diye Oğuz demediler, İlk dünya da Şamanı olmayan kavimler yoktu ki..Sonrasında Şamanlardan vazgeçenler oldu doğru ama Oğuz’un birçok anlamından birisi Ögenin Usu yani Şaman. Öge’de Oğuzdan türetilmiştir bu arada unutmadan söyleyeyim.

Queen ,Prince ,Princess ve hatta Oracle’ında Oğuzca olması muhtemel , sen konuşurken düşündüm, neler bulunuyor..Örneğin Çin’e China denir ,Çinliler ise Türklere A-chi-na diyor, al sana China.

Quenn ,Ku ve An kelimesinin bileşimi ,Göğün Annesi demek.Princess ve Prince İsis’ten geliyor ,King ,Güneş Krallığı Mu ve Kin anlamlarından gelir.Kin’ler diye bir kavim var örneğin geçmişte ,güneş tapıncı yaygın.Heaven Aden’den türetilmiş bir kelime.Bir kelimenin kaynağını veya türetilme şeklini nasıl buluruz?İlk çıkışı önemli. Herkes kendi dilindeki sözcüklerin nereden geldiğini bulmak için Atalarının onu nasıl keşfettiğini düşünmesi gerekir. Dog nereden geliyor olabilir ,Ork’tan gelmiştir.Kurt postu giyen topluluklara Barak denmesi de aynı Barkleys ve Bark var İngilizce’de.İlk insanlar Altay dağlarında ortaya çıktıktan sonra dört bir yana dağıldılar.Bu bölgeden fazla uzaklaşmayan topluluklar ilk dili ve kültürü devam ettirdiler.Diğerleri lokal bölgelerde yeni kültürler ve deneyimlere sahip olduklarından farklılaştılar.Tüm dünya insanları ve kültürleri özlerini korudular ama biraz değiştirerek.Devam edelim ;Oracle ;İngilizce Kahin demek.Aynı mantık sinsilesiyle onu da bulalım. Yeryüzündeki ilk Kahin Şaman değil mi?Peki Yeryüzündeki ilk kahin şaman kim?Orc’lar değil mi?Mitolojik olarak İlk ışın yolculuğuna çıkan ve ışına binen kim? Şaman ,İngilizce Gün Işını Shine yani Şaman ve Işının bileşimi.İlk han kim ,Lord yani Orc.Gül bahçesinin, Atlantis’in ADEN bahçesinin ilk gül yetiştiricisi kim Rose yani Oğuz.İlk Hayvan yetiştiricisi göçebe kavimler diyorlar ya peki onlar kim ?İlk Sığırı kim evcilleştirdi ,Orta Asyalılar diyorlar .Cow ,o da Oğuzdan geliyor.Cowboy ve Indian gibi.Lion ,Lan ve Aslan’ı bir düşünelim.Eski dünyada çok önemli Aslan Takım yıldızı. Ormanlar kralı Aslan. As Oğuz demekti ,Lan’da Lolan.İlk Yönetici ve Kral,Han Buldun mu?İşte Lion,lan ve Oguslan ya da Aslan.Ape ,Maymun demek ,Maymun insan olup ilk konuştuğunda Ape ,Abe demiş olmalı.Anlamını biliyorsun değil mi?Ape Prototürkçe’de Ata-Anne demek ,evrimi ne güzel açıklıyor.Harika.Nous evrensel akıl demek.Gorgeus ,hem Ork Hem Oğuz.Atlantis’in ve kadim mitolojilerin kadim Yaşam Çiçeği Lotus ,kim koydu ona bu ismi tabi ki onu yetiştiren ve onu ezoterik bir diyagrama dönüştüren Oğuz.
Agartha hakkında da buna benzer bir çıkarımın var ;Şambala’da Şam ve Kam’ı andırıyor gibi ,

Agartha’yı bulmak için Agabey ,Aga kelimesini Magara ile birleştirin.Agartha’ya gizemli bir yer altı uygarlığı deniliyor.Günümüzde bile bu uygarlığın Dünya’yı Tibetteki yer altı şehirlerinden yönettiğini iddia edenler var.Onlarda bir takım verilerden yola çıkarak bunu söylüyorlar.Altay’larda ilk insan nerede ortaya çıktı? Mağaralarda Oradan çıktılar ve bozkırlara çadırlar kurdular.Geri dönüp mağaralara baktıklarında Aga’larını hatırladırlar.Sonrasında Mağaralarda kim vizyon uykusuna dalıp yer altı dünyasından haber getiriyordu ,Agalar ya da Şamanlar. Şaman yerini bırakacağı Şaman adayını nerede yetiştiriyordu ;Mağara da ,eh şimdi zamanı az biraz daha ileri saralım, ;Mağaralarda yeni adaylar yer altı dünyasını öğrenmek için yetiştirildi.Onların adları ne oldu ;Aga’lar.Mağaralar ilk kozmik bilgilerin öğretildiği ilk kozmik okul ,ilk gizem okullarının temellerinin atıldığı mekanlar ve ilk biraderlerin ortaya çıktığı yer.İncelerseniz ilk gizem okullarının tamamında bir mağara ritüeli görürsünüz.Ayrıca dilbilim perspektifinden Mağara,Aga Birader kelimesinin geldiği yerdir ; Agabeyin kökeni, İngilizcesi Brother ,Hint dillerinde Brahitma ,Brahatma ,Türkçesi Birarada yani erkek kardeşler.Şamballa eski oğuz mitolojisindeki Kara Şamanların ortaya çıkışıyla ilgili bir durum.Şambala kara şamanları anlatan bir terim olmalı bir ülke olduğunu zannetmiyorum.Belki de rakip kavimlerin birbirini yok etmesi için Şamanlarının yaptığı Kara büyülerden dolayı da Şamballa kavramı oluşmuştur.Her topluluğun Şamanı ,Şamanlık çıktığından bu yana kendi bireyleri için iyi büyüler ,başkaları için kötü büyüler yapar biliyorsunuz.

Atlantis’le ilgili araştırmalar ve çalışmalar tutarsız sonuçlar doğuruyor belki de bundan dolayı günümüz insanının kafası karışıyor ve Atlantis’i ciddiye almıyorlar ,Nuh’un yaşı 700,ilk Peygamberlerin yaşı 300,400, Naacal tabletlerinde 70.000 yıllık bir uygarlık geçmişi,120.000 yıl öncesi ileri bir medeniyet ,Bir yandan Mısır medeniyetinin 5.000 yıl öncesinde ortaya çıktığını söylerken öbür yanda Atlantis ilminin 16.000 yıl önce Hermes tarafından Mısıra getirildiğini ileri sürenler,Daha ilginç bir şey Mu’nun 64 milyon nüfusuyla battığının söylenmesi ,nüfus nasıl sayıldı hadi yaptılar peki kimler hangi teknolojiyle 64 milyon kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti bu felaketten sonra.Tüm bunlar çelişkili ve mantığa dayanmayan sonuçlar yaratıyor.Tunç Dalgalı’nın yakın bir zamanda bitireceğini umduğumuz bir çalışması var ; Lineer bir sistemde sırayla ve gerçek anlamları ve kişileri bulunarak tüm eski dünya taranıyor böylece tutarlılık ve akla yatkınlık ekseninde bir kronoloji oluşturulacak Atlantis ve eski dünya tarihi için..

Eski dünya takvimleri çeşit çeşit ,mitolojik takvim ,Sirius Takvimi ,Gündönümleri takvimleri ve bizim takvim anlayışımıza uygun olarak 12 hayvanlı takvim.Atina’lı Solon’a gösterilen papirüslerdeki Sirius döngülerini gösteren takvim Atlantis’in ilk batışını 80.000 yıl önceye götürür.Aslan başlık sfenks’te belirli bir hizalanmanın gerçekleştiği tarihe göre yapıldığında Mısıra geliş 10.000 yıl önceye gider.Bazı takımyıldızlarının bir önceki geçişlerine göre yapılan hava tünelleri ise Mısır tarihini neredeyse 100.000 yıl önceye götürür.Hangisini baz almalıyız ?Biraz astronomi bilirsek bunu kolaylıkla çözeriz ;astronomik döngüleri bulduğunuzda onların geçmişte dünyadan geçtiği yerleri rahatlıkla tespit edebilirsiniz böylece bir sonraki geçişin önemini belirtmek için Sfenksinizi veya gözlem pencerenizi oraya yerleştirirsiniz.Sirius Takvimine göre 80.000 yılllık takvim aynı mantıkla yapılabilir.Yani Yunan bilge Solon zamanındaki Mısırlı kozmonotlar M.Ö 600 yılında geçmişteki döngüleri de hesaplayarak 80.000 yıllık bir çalışma yapmış olabilirler.Sirius gökyüzünde çıplak gözlenen bir yıldız en parlağı o.Bunda abartılacak ne var anlamıyorum.Bir de inandırıcı gelmeyen yaş polemiği var.O kadar basit ki aslında örneğin Nuh 700 yaşında diyelim ,eski dünya 12 hayvanlı takvim kullanıyor ve her hayvandan geçiş 1 yaş sayılıyor.700/12=58 yaşında örneğin Sam peygamber 600 yıl yaşamış bölelim 12 hayvan çemberine 50 yıl,İbrahim’in yaşı 175 ama o da aslında 4 gündönümü 1 sayıldığı yıllarda yaşadığından 44 yaş,İbrahim ilk oğluna 100 yaşında sahip olduysa gerçekte 25 yaşında ilk oğlu olmuş demek.İlk çağlarda ortalama ömür25-30 yıl, iki ömür yaşadıklarından bir kere çok yaşadıklarını düşünmüş olabilirler ,ikincisi mitolojiye dönüştürüldüklerinde yani torunlardan torunlara geçen hikayelerde yaşadıklarını da sayarsak yaşları uzamış oluyor.Diş Perisi sizce kaç yaşında örneğin Sibirya da uyumayan çocuklara anlatılan bu peri en az 5.000 yaşında çünkü hala bu hikaye var ve hala bazı çocuklar onu gerçek sanıyor.Şamanlarının eski topluluklarda çocuklara hikayeler anlattığını ve bu hikayelerde türlü imgelemler ve fantastik kişiler olduğu herkesçe bilinir.Diş Perisi’de Klanın doktoru olan Şamandır ,Çocuk yaramazlık yaparsa tıpkı bugünkü gibi Yemeğini yemezsen doktor amca’nı çağırırım ,gelir ve senin çürük dişlerini çeker ya da uyumazsan Şaman’ı çağırırım gelir senin dişini çeker gibi..
Seninle birçok kez Mayaların kehanetlerini konuştuk .Sadece Mayalar değil Uygurlarda Altın Çağ’ın depremlerle geleceğini söylemişler.2012 filmi fos çıktı ama film afişindeki Uyarıldık sloganı çok hoşuma gidiyor.Derginin özellikle depremler konusundaki tavrı açık ve net.2009 yılında ‘’2010-2012 depremler yılı’’diye ve nerelerde büyük depremler olacağıyla ilgili duyurular yaptık. Kadim ızgara sistemiyle depremleri açıklamaya çalışıyorsun ,dediklerinin önemli bir kısmı gerçekleşti.

Niro ‘nun Hybrid Theory kitabındaki Episode 6 Cubit Döngüleri bugüne kadar gerçekleşmiş 1000’e yakın depremin tasarımsal bir fenomen olduğunu , kaynağını ve merkezini açıklıyor.İnsanlık tarihinin en önemli çalışması.Ben farklı bir yoldan gidiyorum, Kadim bilgilerden yola çıkıyorum ve onların kullandıkları kaburga,ızgara,omurgalar ve matriks sistemiyle ilgileniyorum.İlk sayıdaki sorular bölümüne konuyla ilgili yazmıştım.Katastrofik serinin başladığı ve devam ettiği bir tarih var.Izgara sistemi değişecek ve 7 ve 6 ‘lı sistem 13’lü döngü tamamlanana kadar Depremler devam edecek.7 ana tektonik plakada önemli hareketler beklediğimizi söylemiştik ,tahminlerimiz gerçekleşiyor.Manyetik Kutbun ise yan yatacağını ve ızgara sisteminin daha dengeli ve eşiz davranacağını söylemiştim hala aynı fikirdeyim.
rinda216
Editor
Editor
 
İleti: 820
Kayıt: 06 Eylül 2007 20:58
Konum: www.facebook.com/minerva.rinda
Cinsiyet: Kadın
Yaş: 41
Şehir: Bursa

Re: Atlantis bulundu!

İleti rinda216 » 03 Ağustos 2012 11:15

Herkes 2012’de tek ve büyük bir felaket olacağını düşünürken biz uyanık davrandık ve aslında sürecin çok daha önce başlayacağını söyledik.Final Serisi 19 temmuz’da başlıyor.
Tim Burton’un güzel bir sözü var ‘’İnsan bir kez naifliğini kaybederse bir daha başa dönemez diye ;LogosAtlantis hayal kurmayı teşvik ederken hayallerin gerçeği peçelemesine de karşı.İnsanı yetersiz görenler ve kolaycılıkla bilinemezciliği uyanıkça birleştirenler akıldışı yollara başvurabiliyorlar.UFO ve ALIEN kült oldu ,ilginçtir belki de ilk insanlardan bazıları da UFO’lara inanıyor olabilir.Bununla ilgili kanıtlar da var. MARS ve AY’da yaşayan varlıklar veya SIRIUS’ta bulunan üst varlıklarla ilgili kadim kültürde birçok iz var.Anlaşılması Basit değil mi sence de?10.000 yıl önceki Atalarımız bizimle aynı zeka seviyesine sahip ve gökyüzüne baktıklarında bizim gibi uyduruk ve hayali hikayeler üretmiş olmaları kadar doğal ne olabilir ki?


Uzaylıların dünyayı ziyaret ettiklerini düşünelim.Manyetik Alanların hakim olduğu bir evrende bu ilmi mutlaka ileri seviye de biliyor olmalılar ki Dünya’ya ulaşabilsinler.İkinci bir olasılıkta Işık hızına hakim teknolojilere veya antigravitasyon teknolojilerine sahip olmaları .Bir anlamda Zamanı aşacak yetenekleri olmalıdır.Neden 10.000 yıl öncesine gidip uğraşsınlar ki Gelecekteki torunlarımızda onların seviyesinde olacakları için gidip onlarla tanışıp kaynaşırlar.Ya da 20.000 yıl önce dedelerini ziyaret etmek isteyen uzaylılara hop ne yapıyorsunuz diyebilecek yeteneğe ulaşan torunlarımız olacaktır herhalde ilerde.Kadim kültürün tamamına yakını astronomik çıkarımlara ve kozmolojik döngülere dayanır.Mitoloji biraz Astronomiden birazda kozmogoniden ve çokça insan hayal gücünün derinliğinden doğmuştur. Bugün aynı onlar gibi Mitoslar yaratamıyoruz ve Atalarımızın ürettiklerinden bilerek ya da ortak bilinçaltından bilmeyerek alıntılar yapıyoruz ,Yüzüklerin Efendisi serisini dikkatle izleyin Oğuz Kültüründen başka ne var ,Orc’lar ,Silifler,Elf’ler,Büyücü Gandalf ,Aborjinlere ve cinlere benzeyen Hobbit’ler , Mitoslar içeren yeni bir kitap veya senaryo yazacaksınız Büyücü koymazsanız olur mu?Büyücü bulmak için nereye bakacaksınız ; Altay ve Sibirya Şamanlarına ,Orc’lar olmadan olur mu?Olağanüstü ne varsa geçmişte kalmış ,Atalar Atalar işte bu yüzden ..

Sence Superman ,X-Men,FantasticFour ve günümüzün benzeri fantastik kahramanları da Atlantis Anıları mı ?

Daha önce dergide bu konuyla ilgili çok uzun bir metin yazmıştım ;Superman ,Noel Baba gibi bir Kuzey Kutup kültü.Superman içinde kristaller olan bir mağaraya gidiyor ve bir nevi vizyon görüyor.Sibirya ,Kristaller bakımından yeryüzünün en zengin bölgesi burası kuarz yataklarıyla dolu.Şamanlar kristal mağaralarını şaman ve vizyoner adaylarının vizyon görme yeteneklerini geliştirmek için kullanıyorlar.Superman’in geldiği yer bir yıldız sistemidir.Bu yıldız sisteminin Atlantis’teki karşılığı Demirkazık yıldızı,Önce Kutup yıldızı sonra Sirius.Atlantis dönemi ve ardından yaratılan mitolojilerde gökcisimlerinden gelen ve spiritüel enerji kaynaklarını sembolize eden kahramanlar bulunmaktadır.

Müthiş bir şey bu ;ortak bilincimizin yarattığı bir süper adam 10.000 yıl sonra tekrar başak bir hikaye ile geri dönmüş, ya diğerleri?

Spiderman-Örümcek Adam da Altay kökenli bir kahramandır. Orijinal ismi de Örümcek Adam olan bu kahramanı büyük göç ile birlikte Amerika kıtasına götüren Sibiryalı grup orijinal halini koruyarak günümüze kadar ulaştırmışlardır. Atlantisli örümcek adam yine kötülere karşı savaş açmıştır ve karanlığa ördüğü ağlarla ışığı gökyüzünde daim kılmaya çalışan mitoslaşmış bir kahramandır. Örümcek Adamın görünmez kuvvet iplikleri vardır ve insanlar arasına indiğinde bir şamana dönüşmektedir.Örümcek ruhu henüz çocuk yaşta Örümcek Adam’a musallat olmuş ,bu ruh çocuğun şaman olmasına neden olmuştur. Nahuto ve diğer yerli kabilelerde bu şamanın hikayeleri anlatılmaktadır.Bir tek robotlar ,androidler yok Atlantis’te.Bunu nasıl yorumlamalıyız aslında biliyor musun? Bilincin bir tür katmanı var.Orada her şey depolanmış gibi duruyor.Mevlana’nın indiği ham derinlik diyoruz ona . Normalde her insanda var.

MU , Lemurya , Hyborea senin konuların;MU güneş kültü bu kültün doğduğu Altun dağları ve eteklerindeki topraklar ,Hyborea adından da anlaşılacağı üzere Sibirya ,Lemurya ,Altay dağlarının eteklerindeki göl kentlerinden birinin adı ,aklıma Lola ,Lolik ve Lemu halkları geliyor.MU’yu birgün kayıp kıta ve ada olmaktan kurtarabilirsek dünyanın en mutlu insanı olacağım o an.

Mu ilk güneş kültü ve kozmogonisidir , Mu insanoğlunun yaradılışla ilgili ilk teorilerinden oluşan ve günümüzdeki de dahil tüm ezoterizmin kaynağı olan ilk entelektüel çalışma.Mu ‘nun bir kıta olduğuna dair en ufak bir kanıt yoktur.Sadece bu konuyla ilgili araştırmalar yapan kişilerin Mu’yu batan bir kıta olarak algılamalarına dayalı yanlış çıkarımları vardır.Eski dillerde MU güneş anlamında kullanılmaktadır.Altay-Altın dağları ve etekleri aslında MU yani güneş ülkesinin topraklarıdır.Altay dağlarında bulunan ve güneş’i simgeleyen Altın madeni de buraya verilen Güneş Ülkesi Toprakları ismini haklı çıkarmaktadır.Mitolojik anlamlarda bu toprakların eşanlamlısı ise ;Mu , Yani Güneş Sistemimiz İmparatorluk ,Dünyamız Koloni ,Güneş ise Kraliçe-Hatun Mu ve Mu’nun 12 prensi 12 takımyıldızı’dır. TuKui’ler,Oğuzlar,Lolikler,Danolar,Muuf’lar Uygurlar ,Moğollar,Kinler,Öngütler,İlk Maviler, Merkitler, Borciginler, Mayalar ve tüm Cromagnonlar Mu’nun çocuklarıdır.Mu insanlığın ilk yaradılış teorisidir , Lemurya ‘da çok araştırmama rağmen tutarlı bir sonuca ulaşamadım ,sonradan yakın bir zamanda o isim verilmiş olabilir ,Loliklerin toprakları da olabilir mi bilemiyorum ama Lemu diye bir halk yok yanlış biliyorsun galiba. Hyborea’da Kuzey Kutup ,Sibirya demek zaten isminden belli..

İki yıl önce bana yılbaşı mesajı olarak attığın metni hemen hemen tanıdığım herkese değiştirmeden gönderdim. Mesajda Noel kültürünün İznik konsulünün bir icadı olmadığını tüm insanlığın ortak bir mirasından geldiğini söylemişsin ama biliyor sun ki 25 aralıkta bunu yapman gerekirdi ilk defa bir Noal’ı kaçırdığımı hissettim.Artık çoğumuz Noel’i 25 Aralıkta Yılbaşını 31 Aralık’ta kutluyoruz. Aslında bilinen bir şey değil mi bu, senin dışında da örneğin Sümer kraliçemiz Muazzez İlmiye Çığ gibi söyleyenler de oldu.

Elbetteki.Kimin söylediği önemli değil.Bazı durumlarda biraz egomuz tavan yapıyor ve bunun keyfini çıkartmakta lazım ,hepimiz cromagnonuz hala.Atlantis kültürünün unutuluşu üzücü.Iron Maiden ‘ın Run To The Hills adlı metal hiti Atlantis’in yok edilişinin bizzat insanoğlunun inanılmaz gayretiyle gerçekleştiğinin anlatıldığı bir Kızılderili hicvidir.Aslında Iron Maiden ‘ın çıkışı gibi pek çok dünyalı gündelik hayatında Atlantis ‘ten gelen birçok alışkanlığı fark etmeden veya kaynağını bilmeden uyguluyor.Haç ilk defa Sibirya Türkleri tarafından dini bir sembol olarak kullanılmıştır ve daha öncesinde bir Atlantis sembolüdür ve Dört Yönü temsil eder.Kilise’nin kullandığı sembollerin tamamı yoketmeye çalıştığı Pagan inançlarından gelmektedir.Paganlarda bu sembolleri çarpıtarak aldıkları Atlantis’e borçludur.Paganların kendi ürettikleri sembollerde vardır ve bunlar ATLANTİS dönemine ait değildirler.Örneğin 4 element Hava,Toprak,Su ve Ateş ATLANTİS döneminden sonra icat edildi.ATLANTİS’te 4 element üzerine kurulmuş bir diyagram yoktur.Buna benzer sonradan eklemeler var bu kültüre veya Swastika gibi kötü niyetler için kullanılmış olanlarda var.İlk sayınızda da olan bir metin var ben hazırlamıştım sana okuyum ;

Atlantis kültürünün günümüzdeki izleri ile ilgili sayısız olgu var ,sana gönderdiğim mesajın içeriği artık herkesçe bilinen bir gerçeğe dönüştü ; evrensel bir kutlama seremonisi olan Noel 25 Aralıkta kutlanıyor.Noah ve Noal Sibirya kültürlerinde bulunan ve daha sonra Amerika kıtasına da götürülmüş Nuh!a benzer bir Mitolojik Baba.Atlantisteki Aden bahçelerinin bekçisi bugün bize kalan haliyle Adonis ismi ile anılır.Adonis her Aralık 25 ‘te bir çam ağacının dibinde uyanır.Bu uyanma Atlantisliler tarafından seremoniler şeklinde kutlanır .Bu seremonilerden birisi de Adonis’in uyanacağı Çam ağacının süslenmesidir.Sibirya Türklerinde bugün hala 25 Aralık törenlerle kutlanır ve şamanlar çam ağacının altında çeşitli ritüeller gerçekleştirir.Hindi Amerika kıtasına Sibirya Türkleri tarafından getirilmiştir ve Tufanın Anısına ve Şaman Noah Babanın 25 Aralıkta her gelişinin ardından kurban edilir ve tufanda kurtulan hindinin anısına tek bir hindi özgür bırakılır.Böylece Şaman Noah bu tek hindinin ruhunda tekrar 25 Aralıkta yeniden gelir.Bugünkü noel kutlamalarını kafanızda bir canlandırın ve Atlantisin gerçekten bu dünya da bulunup bulunmadığına karar verin.En azından hiçbir şeye inanmasanız bile ABD başkanının her sene 1 hindiyi Noel kutlamalarından önce kesilmekten kurtardığı seremoninin hangi kültürden alındığını düşünün.

Avatar Fimini izledin ,Geçenlerde eski bir film seyrettim,bir İngiliz-fransız ortak yapımı ,İlk çağ insanları ile ilgili bu filmde insanlar hayvan postları ile geziyorlar ve klanlar birleşerek üniteler kuruyorlar.Kadının senaryodaki orijinal haliyle ismi Ayla ,Duruk isminde bir çocuğu koruyor.Filmdeki isimlerin çoğu ilk insanlara konulmuş ve hepsi Altaylılara ait isimler.O kadar çok film var ki bu türden sanki anlayana gerçekler açıklanıyor..Avatar filmini biraz ucundan çözenler oldu arkasını getiremediler değil mi?

Avatar ‘daki yerliler Mavi renkteler ve Navi’ler deniyor.Sibirya-Kuzey Orta Asya Mitolojisinde Elementsel Eniteler ve Spatyomdan gelen insandan dönüşmüş canlılarda Mavi renklidirler.Bunlara Navi-Mavi denir.Tüm Altay-Sibirya Atlantis mitolojisi Mavi renkli Navilerle doludur.Altay dağları efsanelerinde Naviler , mitolojik bir gelecek halkıdır.Kadim kültürün Mitolojik Nefilimleri devler yani uzun insanımsılardır ve yüzleri mavi renktedir.Türkler tüm kadim kültürlerde gök insanları olarak geçerler ve renkleri göğü simgeleyen Mavi renktir.Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan doğduğunda Mavi renkli bir tene sahiptir.Tüm Türk mitolojisinde mavi renkli insanları görebilirsiniz.Göçlerle dünyaya dağılan Türklere bazı bölgelerdeki yerliler tarafından Nefi ,Navi ve Mavi diye hitap edilmiştir.Kuyruk sokumundaki Mavi damgaya Mongol lekesi denir , Göktengri’nin Mavi Göğün çocukları diyorlar kendilerine.Türk kelimesinin nasıl ortaya çıktığının sırrı da burada.T tengri damgası ve Urus Oğuz ,bazen çocuklara Tosun diyorlar ya Boğa anlamında, Turus ,Taurus takımyıldızı da Boğa takımyıldızı ,Turus,T’nin Ulusu,Togus,Taurus, göktengrinin ulusu demektir.Ok atıp Ata binen bu oğuzlara Ork ,T ,Urus ve Ok , Tork denmiştir. Günümüzde bile Ata binmeyle ilgili bir kelime Tırıs .

Filmdeki Eşizleme ve eşiz ruh anlatımı da gözden kaçtı değil mi?

Öyle görünüyor.Şaman Avatarlığı elementsel enitelerle eşleşmeyi gerektirir.Şamanlar ,elementsel enitelerle eşleşirler ve onları yönetirler.Altay dağları ve Sibirya mitosları elementsel enitelerin eşleştirilmesi ve yönetilmesi ile doludur.Şaman bazen hayvan ruhları ile eşleşirken bazen de elementsel yaratıklarla eşleşir ve zihni ile onu yönlendirebilir.

Senaryo biraz mitoloji içerecekse ilk insan topluluklarının üzerine yok.Oğuz Kağan destanını okuyorum her seferinde başka bir ayrıntı gözüme çarpıyor.Avatara veya Platonun Atlantis’ine uyarladığımda birebir örtüşüyor..

Avatar ‘da ilk görünen gergedana benzeyen canlı Oğuz Kağan destanında gergedana benzeyen yaratıkla aynı.Filmdeki canlıların tamamı dağ-orman yaratıkları.Ejderha’ya benzeyen ikinci yaratıkta Altay Dağları epiklerinde sık rastlanan bir hayvanımsı tür.Kurta benzeyen kara yaratıklarda Türklerin ve Mısır’lıların Kurta benzer Kara Köpeklerini çağrıştırmakta.Kurt’a benzer kara köpekler türk mitolojisinde önemli bir yer kaplamaktadır. Filmde İkran denilen canlılar Kartala benzer yaratıklar. Türkler bu kuşlara semrük ,ikara,alpkara,kaan,kerede gibi isimler vermişler.Mitolojideki Ikarus var ya Uçan Oğuz demek aslında.Ayrıca Yine tüm Altay Dağları mitosları İkran’a benzer kuşlarla doludur.Toruk isimli ejderha’ya benzer uçan yaratık ise türk mitolojsinden fırlamış gibi durmakta.Toruk ,Tork Türk demektir.Toruk Manko ,Türk Kağan anlamına gelmektedir.Filmde Navilerin bindiği Atlar yine Orta Asya’ya ait bir canlıdır.Atlantis’in en önemli canlısı olan At ve At kültü filmde çok güzel işlenmiş.Navilerin Atlarla tek ruh olmaları gibi At’a verdikleri önem sadece Türk ve Amerikan’ın Asya kökenli yerlilerinin kültürlerinde rastlanan bir olgudur.Hayvanlara verilen önem ve tüm canlıların ruhunun bir ve aynı kaynaktan geldiğinin anlatılması yine bir Kuzey Orta Asya olgusudur.Şamanlar hayvan bilinçlerine seyahatler yaparlar ve hayvan ruhlarıyla temasa geçerler.Altay-Sibirya kültürlerinde hayvanlara saygı duyulur ve bir ruh taşıdıklarına inanılır.Filmde de görüldüğü gibi hayvanlara gereksiz eziyet etmek ve zarar vermek bu kültürlerde bulunmamaktadır. Doğa’ya saygı duyulmaktadır ve doğa ruhları ve tüm yaşam aynı kaynaktan gelmiştir.Enerji akışı ,hayvan ruhları ve doğa anlayışı Avatar filminde Kuzey Orta Asya ve Atlantis kültürünü anlatmaktadır. Naviler doğanın bir ruhu olduğuna inanmaktalar. Doğa ruhunu okuyorlar ve onunla barışık bir hayatı tercih ediyorlar.

İnisiye törenleri filmde atlanmamış ama birden kesilmiş ,Aynı durumdan bahsetmek mümkün.

Avatar filminde Asker Jack Navi klanı tarafından kabul edilmek için yetiştirildi. İnisiye töreni şamanik ritüellerle yapılmıştır.Atlantis bölgesindeki tüm kültürlerde doğan çocuklara isim verilmez ve bu isimi hak ettiğinde ancak bu çocuğa bir isimle hitap edilirdi.Bu gelenek türk kavimlerinin tüm üyeleri için geçerli olan bir kabulleniş ve hak ediş inisiyesidir.Oğuz Kağan destanı inisiye aşamalarını anlatan bir Türk epiğidir. Eyrutik’in Annesi Şaman ve Eywa –Yaşam Ağacının ruhu ile irtibata giren ve onun temsilcisi.Asya Şamanlarının da böyle bir özelliği bulunmaktadır.Şamanlar Yaşam Ağacı’nın arzusunu dile getirenlerdir.

Pandora gezegeninde ATALAR Kültü var ,ATALAR’ın Ruhları ,Ruhlar Yolu ,Hayvan ve Doğa Ruhları ,At Kültürünün yaygınlığı ayrıca dikkat çekiyor ,belki de filmi yapanlar Kızılderili kültürünü esas aldılar ve o da Altay’la ilgili olduğundan biz altında bir şeyler arıyoruz,Pandora ‘da biliyorsun ki Pan’ın göklerdeki Dağına giden yol anlamında ve Altay’la ilgili ,Navi dilini inceledin yanında bir çalışma da var ,Na’vi dili sözlüğünü okur musun biraz ?

İlk okuyacaklarım Navice ikinciler onların anlamları olacak ,İnternette Navi dili diye araştırdığınızda Navi dili ve İngilizce karşılıklarını bulabilirsiniz ordan Türkçeye çevirirsiniz .Ben okuyorum ; Atan ;Işık ,Ata Krina; Atalar Ruhu ,Hufs ;Rüzgar ,İoan; Hayvan,Narın ;Orman,Toruk; göklerin hakimi kuş,Tan hı ;Yıldızların yöneticisi , Bilye ;Gökyüzü, Tirea yao ;ruhlar yolu ,T’sks; Taş,Ton; Gece,Fahu ;Koku,Kinam; Ayak,Ontun ;Burun , Pun ;Kol,T’slan; Kalp,Ean ;Bir, Te; tane ,Upe; Ne,Fu; Bu ,Pelun; Neden ,Aw ;tek Yasa; Yasa,Niu ;Oku ,Sevin; Harika ,Swok ;Kutsal ,Tam ;Yeterli , T’ur ;Güçlü,Tsko; Ok ,Zaw ;Yay ,Ter’kup; Ölmek ,Zi’sıt;Ye’rın ;Yakın ,Tu ;kişi ,Tutee; Erkek Kişi ,Ts’Mu’Kan ;Kardeşlik , Toktor ;Doktor ,Sempu ;Baba ,Sennu ;Anne ,Po; O ,Ponnu; Onlar,Grup Olo; Klan ,Kabile ,Olo’eyt’Kan; Klanın lideri Ometikaya; Kabile ismi,Kan ;Lider,Rina; Tohum okumaya devam edeyim mi ?Bunu özellikle getirdim ,ilginç değil mi?Asker Jack yerine Pandora gezegenine seni göndersek Navilerle kendi dilinde Türkçe konuşabilirsin üstelik eklemeli bir yapısı olduğu için Navi’ceye yeni kelimeler de ekleyebilirsin.

Avatar filminde Navi dilini ayrı bir ekip yaratmış ve onların dediklerine göre Navi dili Dünyamızda hiçbir dile benzemiyormuş.Bunun için yaklaşık 2 yıl çalışma yapmışlar ve özellikle hiçbir dile benzememesi için ayrı bir teknik kullanmışlar.Nasıl bu kadar öntürkçe’ye benzemiş o zaman ,Filmin yönetmeni ve yapımcısı Mason olabilirler belki de bilerek böyle yaptılar ..

Süpersin .Böyle demeni bekliyordum.Yeni bir gezegen tasarlayacağız ve orda teknolojiden bihaber doğayla barışık ,avcı yetenekleri bulunan ama barışcıl ve kültürü tamamen doğa ruhlarından oluşan bir topluluğu da bu gezegene yerleştireceğiz.İlk söylediklerim direkt bizi Altaylara ve Atlantis’e götürüyor zaten ,Onlar nasıl bir dil konuşmalı diye bu arkadaşlar gibi kafa yormaya başladık.Sonuç bizi ilk insanların konuştuğu dile götürür.O da Navice veya Öntürkçe olur.İşte ispat.İlk insanın konuştuğu dili belirli bir algoritmadan üretmeye kalktığınızda her deneme sizi zaten bizim üstüne basa basa söylediğimiz realitelere götürür.Kolektif bilinç 26.000 yıl önce sayıları Onbin’i aşmayan Atalarımızın paylaştıkları deneyimlerden oluşuyordu.İlk dil prototürkçe olunca haliyle bilincin derinliklerine indi.

Hemen her şey sence de kolektif bilinçliliğin ürünüyse ‘’Stephan Hawking’in cennetin hayal ürünü olduğunu söylemesi yadırganmamalı’’Tesadüfilik kağıt üzeri bir kavram ,gerçek dünya farklı.En azından biz buradayız ve önlenemeyecek bir hızda ileri gidiyoruz.Evrenin bir yaratıcıya ihtiyacı olmadığını söyleyen Stephan Hawking aslında bu şekilde de bir evren yaratılabileceğini atlamış ve çürütmek için kıstas aldığı düşüncenin dar kanaatliliği onu da içine almış.

Keşke böyle yapmasalar.İnsanlar bilim adamlarına hele hele dahi denilen Stephan Hawking gibilerine çok inanıyorlar.Sınırda olan insanlar var ve söylenenleri araştırma zahmetine bile girmeden inananlar da var.Hiç kimse ve hiçbir düşünce insanları bu şekilde etkilememeli.Her şeyi rastgelelikle açıklamaya çalışanlar var ve rastgelelikten kasıtları bizim burada olmamızın herhangi yüce bir anlamı olmadığını söylemek.Rastgele olayların hafızası yoktur.Yani 100 kere yazı gelse 101.seferde yine1/2 ihtimal hesabı geçerlidir,fiziki realite ise bize paranın yazı tarafına doğru bir denge kayması olduğunu düşündürür,biz hangisinde yaşıyoruz elbette ki fiziksel realitelerin olasılıkları etkilediği bir dünyadayız .Rastgelelik geleceğe doğru akışı sağlayan bir olgu.Olasılığı akıl almaz düzenlilikte bir evrenin oluşumuna temel sayanlar başka hiçbir olasılığı veya faktörü kabul etmiyorlar bu da ilginç hem olasılıktan bahset hem de tek seçenekten.Evren ve biz nasıl oluştuk der demez tesadüfen buradasın ve başka bir şey arama deyip sıyrılıveriyorlar.Olasılıktan bahsedip düzenli bir evren yarattınız; yaratıcı bir gücünde olasılıktan doğabileceğini neden hesaba katmadınız ..Ben gördüğüme inanırım dediniz peki insandaki yaratıcılığın gittiği yeri görebiliyor musunuz?Görebildiği tek uzaklık bulunduğu an olanlara bir şey diyemem ben geleceğe ve uzağa bakanlara anlatıyorum bunları . Cro magnon’un son 26.000 yıllık macerasında aradığı şey bir yaratıcı. Bunu yaparken kullandığı taban kolektif zeka tavana çıkarttığı şey ise onun oluşumu. Dinler kolektif zekanın bir ürünü ve ona has kutupsal renkliliğin sonucudur. Birileri böyle der öbürleri tersini söyler ve öbekleşerek kendilerini tarif ederler.Bir düşünün önce on bin civarında bir topluluk olan Atalarımız ,sonra ırklara ayrılıyorlar ,sonra uluslara simdi ise neredeyse artık lokal bölge,mahalle insanları oldular.Elektromanyetik renklilik diye bir şey söyledik havalı oluyor ,yaradılışın renkliliği böyle bir şey.Vizyonu genişletirseniz iyimser olursunuz ve renkliliği çeşitlilik olarak anlayıp her türlü önyargıyı yenebilirsiniz.

Cemre bir parçacık ,suya düşüyor ,toprağa değiyor ,parçacık fiziğini bilmesem onun keşfedilmemiş bir parçacık olduğunu söylerdim. Muon’a cemre diyebilir miyiz?

Kesinlikle benzeşiyor neden olmasın ,Muon’lar Cubit döngülerine uyuyor , 20 kat büyüyorlar ,saniyede 600.000 iniş yapıyorlar ve yaşamın habercisi gibi çünkü Güneş’ten geliyor..Eski astronomların günümüzdekiler neden eline su dökemiyorlar biliyor musun ?Hayalgücü eksikliği ve mercekleme sorunları var.Gökyüzü çok değişken aslında bu yüzden hayalden yoksun birisi onu yorumlayamaz.İkinci bir neden de teknoloji ve bilim otokrasisi.Teleskop aynalarla gök incelenirken gözden kaçanlar var.Gök bir bütünlük içinde başka fenomenler tarafından yönetiliyor.Gökyüzüne baktığınızda bazı yerlerin karanlık bazılarının aydınlık olduğunu görürsünüz ve bu değişir.Nedenini araştırırsanız merkezi bir ışık selinin göğü dolandığını görürsünüz.Kelebek gibi kanatları olduğunu tasvir edebilirsiniz.Maya ve Uygurların Galaktik Kelebek dedikleri şey Galaktik Merkezimizdeki 30’açılı kanatlarıyla kelebek görüntüsü veren tekillik merkezidir. Çıplak gözle herkesin kolaylıkla bulabileceği bir şeyden bahsediyorum ben.Kuşaktan kuşağa bu görüntüyü takip ettiğinizde ise teknolojiye gerek duymadan gökteki değişimi ve yerküredekiyle bağlantısını da tıpkı mayalar gibi kolaylıkla bulabilirsiniz.İşte bu yüzden dergi ilk çıktığından beri önyargıyı yenmeliyiz diye söylüyoruz. Cemre ,Şekerkamışı , Damla, Galaktik Kelebek,Lotus hepsi aslında gerçek gözlemlerden elde edilmiş şeyler.

Google kelimesinin ‘’Gog I Magog ‘’ dan türetildiğini iddia ediyorsun ,aynı zamanda iyi bir kozmonot olduğunu biliyorum. Google’ın kozmolojik veya mitolojik bir anlamı olabilir mi?

Gog ,ilk topluluklarda Gök anlamına geliyor.Gog I Magog kavmi Göğün Oğulları Kavmi demek.Bir Türk Kavmi ve Altay topluluklarından.Bayrakları Ağzından Ateşler saçan bir yılan.Alfa Romeo ’daki yılanın ve mantığın aynısı. Onlara Yıldırımın torunları diyorlar. Çok Hızlı hareket ediyorlar ve hemen hemen hiç bir yerde 2 gece geçirmiyorlar ve Diğer topluluklar tarafından Kara Büyü ile suçlanıyorlar.Ejder bayrağı ve yılan kültü ,Hristiyanlık ,Mayalar ,İskitler ,Hunlar ve ayrıca sayısız küçük kavimde var.Ejderha ,Dragon ,Org’tan gelmektedir.Orkların esas bayrakları olmasa da taşıdıkları flamalardan biridir.Samanyolu Galaksisini ve Galaktik Merkezi Ejderha ve Yılana benzeten o kadar çok sembolik ifade var ki..Doğrusu da bu, Samanyolu Galaksisi bir yılan ve ejderha’ya benzer ,Galaktik merkezde onun ağzıdır ve oradan ateş fışkırıyor gibi görüntüler verir bakanlara ,Yaradılış merkezimiz olduğundan Gog I Mag ,Galaktik Merkezi ifade eder.Og ise bildiğin Orklar yani oğulları.Şimdi Google’ı bir çevirelim ; Gog ve Ogle ,Lolanların oğulları ve Blue ,Göğün Oğulları gibi ,Google ;Göğün Oğulları ,Mavi Göklerin Oğulları gibi ,Google’ın patronu Rus ve orda yaygın bir görüş aslında bu. Bahsettiğim kavimin bilinen en hızlı kavim olduğunu düşünürsen benim ne söylemek istediğimi anlarsın.Bugün özellikle Avrupa’da yaygın bir mitoloji haline gelmiş Ejderha Kültü ,kökenlerini Oğuzlardan almıştır. Lolanlar onu Kök-Luu dedikleri ve daha sonra ismi Kök-Ejder olan Takımyıldızından türetmişlerdi.Bir şey eklemeliyim ,aklıma geldi ;Kadim Mitolojide Nefilimler denilen Devler var.Dev İnsanlar.Oğuz Mitolojisinde de Dev’ler kültü bu Dev’lerin pek sevilmediğini gösteriyor.Nefilimler ,Dev’lerin Oğlu anlamına geliyor.Oğuzca mantıkla bunu yazalım ; Dev eşittir Dev ve İl =Oğulları birleştirelim Devil.Lanetlenmiş Nefilimler ,Devlerin Oğulları bugünkü İngilizceyle Devil yani Şeytan.

İnternete bazı büyüklerimiz Ecüş Mecüş diyorlar belki de içgüdüsel olarak anladılar da ondan dolayı söylediler bu sözü ,Hakikaten de Google’ın kurucuları Ecüş Mecüş gibi ‘’

Kozmik anlayışın yaygın olduğu dönemlerde her kavim onu kendi gerçekliğine uyduruyordu.Aztek ,Toltek ,Gog I Magog seremonileri vahşice.İskitler kafa derisi yüzüyorlar ve onların Amerika’daki torunları olan Apaçilerde. Orklardan korkan Avrupa toplulukları var ,başka kavimlerinde onlardan korktuğu görülüyor.Bu çok açık bir şey.Bunun bir nedeni olmalı.Türklere barbar deniyor mesela.Hemen kendimizi savunmaya çekiyoruz biz çok medeniyiz , medeniyeti Avrupa’ya biz getirdik diye..Onların söyledikleri de doğru bizim söylediğimizde . Büyücü bugün çoğunlukla kötü anlamda anlaşılır.Gandalf gibi iyi Büyücüler çok azdır.Cadı ,Cin ,Büyücü dendi mi kafamızdaki imge kötüdür ,o zamanlarda öyleydi muhakkak. Atların üstünde adamlar geliyor , çoğunlukla yağmalıyorlar ve içlerinden birisi maskeler takmış ve ruhlar alemine yolculuk yapıyor , kazanın içinde bir şeyler kaynatıyor , büyü yapıyor ne düşünür sün, Cadı mesela ,gelen kabilenin Şamanı kadınsa ve bu söylediklerimi yapıyorsa al işte Koskoca bir Cadı kültü nasıl doğmuş gör işte.

Hem çok derin bir kozmolojik anlayış hem de vahşice yöntemler ,ikisini bir araya getiremiyorum , Mayalar dendi mi olağanüstü kozmik bilgiler aklımıza geliyor ve Mayaların insan kurban ettiklerini ,Aztekler döneminde bu törenin çığırından çıktığını unutuveriyoruz..

Aslına bakarsan nerden baktığınla ilgili ,kan dökmemiş tek bir ulus bile bulamazsın ,dökülen kan karşı taraftan olunca iyi de bizden olunca kötü.Kozmik bilgilere ulaşmak için ise asla kan dökülmemiş ,tek bir örnek bile veremezsin, bu yüzden gök asla kırmızıya bulanmamış Mavi olarak kalmış ,kırmızıya dönen toprağın kendisi.Bir tür gerçek olma ,benlik olma mücadelesi ,göğün kendisi mitoloji toprağın kendisi kirlenmiş insanlık .Bu yüzden ruhumuz beyaz ve göğe yükseliyor.Göğe de topraktan gidiyoruz.Aztekler Mısır yetiştiriyorlar ve kuraklık olduğunda ,Aztek halkı huzursuz ,onlara göklerden mutluluk vadeden şamanlarının iktidarı da sallanıyor.Ne yapıyorlar ,Toprağa kan akıtıyorlar , hem halkı zaptediyorlar,korkutuyorlar hem de kendi iktidarlarını sağlama alıyorlar.Aztek Şamanları bugünkü bilim adamları işte.Bilim adamlarımız nükleer silahlar yapmıyorlar mı? Hukuk diye Zabt sistemi kurmuyorlar mı?Toplum Mühendisliği ,Siyaset Mühendisliği diye bir şey icat edenler kimler ?Böyle bir şey olabilir mi?İnsanın özgür düşüncesini şekle sokmaya çalışan bir mühendislik türü icat edilmiş haberimiz yok, beynimizin içine girip şekil vermeye çalışıyorlar oh mühendislik deyince iyi bir şey sanıyoruz.Orklarla ilgili kötü anıları olan bir tek Avrupalılar değil.Bizde de var izleri ;Ork ,Kork ,Ürk ,Türk ;başka bir ırk değil Orklar ,kendi kendiyle rekabet eden ve savaşan ,birbirlerini büyüyle esir almak ve hipnotize edip hegemonya kurmak isteyen insanlardan başka bir şey değiller , tüm insanlar Orkların torunları..Üstünde Megadeth tişörtü olan da Kurt Postu giymiş olan da..Türk Türk,Rus,Rus ama hepsi oğuz.

Veysel Batmaz Anadolu ‘nun Atlantis olduğunu iddia ediyor ,kaynağa doğru giden bir zaman yolculuğunda yolda inmiş bir yolcu.Bu yolculukta senin gibiler dışında çoğu yolda iniyor.Şifre Oğuz ve Ork ,Türk değil.Hiç kimse Oğuz üzerinde durmadı ,getirdiler getirdiler Türk ve Anadolu ‘da bıraktılar.Kod Adı Türk olunca tabii ki çözülemezdi.Bırakalım anladıklarını zannedip uğraşsınlar ,ne diyoruz ,biz sadece kelimenin anlamını ve kökünü aramıyoruz ilk onu yapan ve ona yaptığı iş ile ilgili isim koyan kim diye bakıyoruz ,bir perspektif sorunu ;Üzüm gibi

Üzümü ilk yetiştirenler Uzlar yani Oğuzlardı,Uzum.Özüm ,Ozum,Ben Oğuzum ,Özüm bu demek.Üzümü ilk yetiştirenler önemli çünkü Kadim mitolojide Nefilimlerin Üzüm yetiştirdiğinden ve Kadim Kıtada Üzüm yetiştiren bir halktan bahsedilir.Uzaylı diyoruz ,Ay’a Göğe çıkan Şaman Uz ,Uzaylıdır.Kızılderililer birbirlerini selamlarken Uggh mu derler Ork mu?Ozan deriz Türkü söyler ,Eskiden kim söylerdi Oz Yani Şaman.Herkül Dünyayı ellerinde kaldıran Süperman’in mitolojik ikizi Orkul ,Orkun İşte herkül ,Uzman diyoruz eski kabilelerde her konuda uzman kim Uz ,Man ;Şaman , Arapça Osman ,Oğuzun Şamanı ,Söz ,Köz hep ilk insan dilinden kalma kelimeler .Bu da önemli yani.İlk dil ve insanlığın ilk hatıraları bizi hangi dile götürüyor ,Bütün dillere bakalım sonunda bizi Oğuzdan başkasına götürmez.

Ad kavmi ve Ad-land; Ad Ülkesi ile At Ülkesi arasında ne fark var , İbranice ilk insan Adama demek , Sanskrit dilinde Ad ilk, başlama demek Aryenler’in ilk konuşan insan türüne verdikleri ad "Ad-i", Frigler ‘de Ad "Attis", Kafkasyalılarda "Adige", Polinezya dilinde "atea", Truva öyküsündeki "Ate"hepsi aynı yerden kökünü almış Oğuzcadan.İlk sohbette Ape Maymun demek ve eski dilde Ata ,Baba anlamına da geliyor evrim gerçeğini dilimizde bulduk demiştin Ya birileri çıksa da evrimi şu Darwinistlerin ve körlerin elinden alsalar artık,Birde Kutsal metinlerde Adem ve Havva’nın ADEN bahçesinden Yılan’ın verdiği Elma’yı ısırmalarından dolayı kovuldukları söylenir.Yılan’ın zaten Samanyolunu simgelediğini biliyoruz.Elma ‘nın ilk yetiştirildiği yeri Bilim Kuzey Asya toprakları olarak gösteriyor.Elma’nın Anavatanı Altay etekleri ,bugünkü Kazakistan Platoları.Buralarda Alma denir Elma’ya geçmişten kalan bir uyarı gibi.Aden kendiliğinden ortaya çıkıyor ,Altay.Adem ve Havva ‘da dolayısıyla Altay’lı.

Dersine iyi çalışmışsın ,merak eden oturur ve hiçbir kaynağa dahi bakmadan kendi zihninden bu tür çıkarsamalar yapabilir.Ant arkadaş demek.Ant’lar yani Karıncalar nasıl arkadaşlardır herkes bilir ,Ağaçlar Şamanların arkadaşlarıdır.FriAnt Ağaç arkadaştır.Friend ise arkadaştır.Ork ise bir Truth’tur ,Tor’dur ve Tur’dur ,Hiçbir şey Ork ,Tur ,Tor ,Oğuz kadar gerçek değildir bu dünya da. İlk kitap Book ,Orktur ,Ok.Anne diyoruz, Annu ve Annunaki ile aynı şey ,gökteki An veya Gökteki Annu ,Anne ,Asil ;As’ın oğulları ,Asil deyince üstün anlamlar yüklüyoruz.Çirkin ,Çirk ,Şirk,Çark ,Kelek ,Felek hep presesyon döngüsünün acı hatıralarından kalan kelimeler.Çin’de ilk insanların izlerinin bulunduğu bölgeye Tufan deniyor.Ne desinler Atlantis batmış ,Dünya yerinden oynamış.Tufan olmuş Atlantis’te ,Atlantis diyecekler tabi.Yılan Kültü Atlantis’te önemli ,Yılan ,SamanYoluna benzetiliyor ya bir şey sorcam sana ; SamanYolundaki Samanı görebildin mi hiç ,herkes Samanyolu ‘nun isminin bildiğimiz ot samanından türetildiğini düşünüyor,At arabalarından düşen samanlara benzetirlermiş güya.Şaman Yolu olacak doğrusu ,neden mi ? Şamanların Vizyon yolculuklarında en sık kullandıkları yoldur Samanyolu.Mayalarda çok net görürsün şamanların yolu olduğunu .Hatta o yol ikiye ayrılır Karanlık Yol ;Ölüler Yoludur ,Mayalar ona Şamanın yolu demişler.Yılan ,Şaman yoluyla özdeşleştirilmiş ,benziyor da ,An’ın yolu ,YolAn ,Yılan.Milkyway ,Süt Yolu ‘da doğru bir terim.Orada yaratıldığımıza göre Annemizin bizi beslediği sütyolu.Gerçekten de öyle.’’Güneş yaşam kaynağımız değil galaktik merkez besliyor bizi’’ diye kaç sayfa yazı koyduk dergiye.

Oğuz Boyları denir ama daha önceden bir Oğuz gerçeğinden kimse bahsetmez değil mi?

Tüm İnsanlar Oğuz’ların torunları.Türk’te,İspanyol’da ,İtalyan’da,Alman’da ,İngiliz’de hepsi Oğuz.Herkes Türk Değil ama Herkes Oğuz.Türk’te Oğuzun bir kavmi.Herkes Türk demek bizi farklı bir anlayışa götürür,biz bundan bahsetmiyoruz ,Oğuz Şuuru ve bilincine sahip herkes dünya’yı gerçekten görmeye ve anlamaya başlar.Oğuz Şuuru Kozmik Aklı ve bütünleşmeyi temsil eder,ırk veya kavimlere ayrılmaz.LogosAtlantis , Oğuz Atlantis Demektir.Amacımız buydu Oğuz bilincinin aşılanması ve bu tohumu yeryüzüne ilk atan Atalarımızın ektiğini biçmek.

Günümüz Astronomisine baktığımızda tüm terminolojinin Oğuzca ve Oğuz Kültüründen köken almış terimler olduğunu görürüz.Space ,Uzay anlamında ve Ace ,As ve Oğuz demek.Universe yine Oğuz ekinden türetilmiş.Cosmos ‘da direk Oğuz anlamına geliyor.Ark Enerjisi diyoruz örneğin Ork anlamına geliyor.Arktürüs Takımyıldızı,Arches Kümesi,SagiaTaurus ve yüzlerce Astronomik terimde Ork Ve Oğuza rastlıyoruz.

Oğuzlar bilindiği üzere OğuzHan’ın 6 oğlundan ve Her oğlundan doğan 4 Oğlundan meydana gelmiştir.Süprize hazırlıklı ol ! yakında bir çalışma tamamlanıyor ve ben gördüğümde inanamadım hala aklıma geldikçe ürperiyorum , Evrende çok boyutlulukla ilgili bir fenomen var ve göklerde Oğuzların 24 boya ayrılmasının kaynağını oluşturuyor. İnanamadım ,Oğuz Mitolojisi 6 boyut ve her boyuttan doğan 4 yönü temsil ediyor.Gözlerimizi göklerdeki bu görüntüye çevirdik.Konuyu biraz biliyorsun ve yakında çoğu kimse bu görüntüyü net olarak görebilecek ,tabii biz yöntemini anlattıktan ve belirli bir eğitimden geçtikten sonra.Sabırsızlıkla bekliyorum..

Israel Oğuz ve Göklerin Oğulları anlamına geliyor dedin ,Hungary Hunlar ,İtalyan İtili nehrinin Kurt çocukları ,Yunan ve Helen ,German ,Galya hepsi Altay kökenli Siberyan ,Polinezyalı gibi..

Hassas bir konu olabilir.Hazar Türklerine kayıp 12.kavim deniyor.Oysaki Oğuzlar 24 boy.Daha öncesi de var oğuzların ondan dolayı .İlk insan toplulukları kendilerine Oğuz dedikten sonra her yana dağıldılar ve lokal bölgelerinde Gerçek Oğuz Mitolojisinin bir kısmını kırparak onu kendi topluluklarına uydurdular.Böylece gerçeklerin bir kısmı unutuldu veya bilerek yok edildi.Yine de onlar bile geldikleri kaynağı biliyorlardı ve kültürel kökenlerine yeni bulundukları ortamlarla ilgili anlatım ifadelerini ekleyerek değiştirdiler, kök aynı kaldı ekler değiştirdi .İs ‘in Oğuz olduğunu açıkladık zaten ,Ra Göklerdeki Yaratıcıdır ve İl bildiğiniz gibi Oğul’dur.Oğul kelimesi de Oğuz Boyu ,Oğuz Eli anlamına gelir.Elial’in Bir Yasasının Oğulları olması gibi ,El kelimesi de Göklerdeki Yaratıcının Eli ve Oğulu anlamından gelir.Semavi Raks’taki El Yaratıcının İnsanoğluna Yaratıcı yeteneğini El ile vermesini simgeler.Bugün İsrailliler ortak bir kültürden geldiğimizi kabul etmezler.Kendilerinin Oğuz olduklarını ve tüm insanlığın Oğuzların torunları olduğunu da kabul etmezler.Oysaki isimlerinin kökenlerini araştırsalardı bunu görürlerdi ve kendilerinin farklı veya üstün olduklarını düşünmezlerdi.Kabala Mistikliğinin kökenini araştırsalar bulacakları gerçek yine Oğuz’dan başkası olmayacaktı.

Tolkien’in Yüzükler Efendisi Üçlemesi tamamıyla Altay kültüründen alınmış.Bugün kökenlerinden bihaber dünya insanları bu seriyi Tolkien’in kendi hayal gücüyle yarattığını düşünüyorlar.Güya Tolkien o dönem İngiltere’deki Sanayileşmeye tepki olsun diye bu seriyi yazmış konuşan ağaçları o yüzden koymuş ve sıkı bir devrimci ve yeşilciymiş,. Sanki Orklar,Şaman Büyücüler,Elfler,Büyük Göz,Halkalar ve Serideki diğer her şey ilk defa Tolkien tarafından yazılmış gibi anlatıyorlar..

Yaşıl Ögüz ırmağı Oğuz ırmağıdır.Öküz yine Oğuz’dan kökenlenir. Göz kelimesi de.Tolkien ‘in meşhur üçlemesi Yüzüklerin Efendisi ,Tolkien’in kendisine ait değildir.Büyük Göze inanan Orklar eski Avrupa tarihinde korkulan bir ulustur.Avrupa’ya akın akın gelen Orklar bir dönem Avrupa’da korkulan topluluklar için söylenmiştir.Elf’ler Sibirya kültüründen çıkan mitolojik elementerlerdir.Gandalf filmdeki gibi Ak-Şaman büyücüdür ,Atı ve elbisesi Beyazdır ve Gandalf ,Kozmik Atlar Sürücüsü Kökecü ‘nün ta kendisidir aslında.Moğol Hükümdarı Cengiz Han Zamanın en büyük alimi olan Kökecü’yü baş şaman yapmak istemiş ama Kökecü tarihte bilindiği üzere Cengiz Han’la tam anlaşamamıştır.Onun yerine Cengiz han Saruhan’ı Baş Şaman yapmıştır.Orkların Mancınıkla atıldığı sahneler aslında Avrupa tarihinde gerçekten yaşanmıştır.Orkların Avrupa’daki Oğuzlara çirkin görünmelerinin sebeplerinden bir tanesi de onların mancınıkla tepelerine yağan Cüzzamlı Ork’lardır.,Hobbit’ler küçük insanlar ‘da Cro-Magnon döneminde yaşamış absorbe olmuş insan topluluklarından birisidir.Avustralya ve Yeni Zelanda’ya geçen akrabaları olan Aborjin’ler Hobbitlerdir , İlk Atalarımız döneminde Borea’nın Cinleri denirdi onlara ve Yeni Zelanda’ya geçtiklerinde izole oldular ve ırklarını devam ettirdiler.Yüzüklerin Efendisi ile ilgili dergide uzun bir metin yayınlandı ,bu metni okuyanlar Bu Üçleme’de Oğuz Kültünü birçok yerde göreceklerdir.

Druid Gizemleri Britanya’nın temelidir deniyor ve Kadim Altay Kültürüyle geldiğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor , Baskın bir şifacılık ve şamanlık görünüyor ,Stonehenge’deki çarklarda önemli bir gösterge ,Druid gizemlerinin Altay’dan geldiğine dair en önemli kanıt Druid Gizemlerindeki Güneş Kültü.

Druidler Altaylıdır ,Altayda önemli sırlar yazıya dökülmez ve sözle aktarılırdı.Moğollar bunu uğursuzluk sayacak şekilde abartmışlar ve uzun bir süre yazıya geçmemişlerdir,Druidler 20.000 beyitlik şiirler de dahil hiçbir bilgiyi yazıya dökmemişler ve sözlü inisiyasyonu kullanmışlardır.Druid Kozmogonisi Altay’dan geldiği şekliyle kalmış ve Gizemcilik daha çok şifalı otlar,tılsımlar ve bugünkü pandaizm ekseninde gelişmiştir.Merkür ,Mars ve Jupiter önemsenmiştir.Druid’lerin başı Arc-Druid yani Orc-Druid’dir.Druid’lerde Ork Kutup’tur.Elinde Orak taşır.Orak ,Druidlerde Ay ve Hilali simgeler. Tanrıyı simgeleyen harfleri Tengri ve T’dir.Ayrıca Yaratıcıya Hu demişlerdir.Altay’ın Hu –Nefes sembolleri ve kriptografisini aynen kullanmışlardır.Altay’ın Dört Yön Haçı ve Yılan Druidler için kutsaldır. Druidler Ekinoks ve Gündönümlerinde Altay Seremonileri ve festivalleri yaparlar ve ,Druid’lerin Ork ve Oğuz oldukları o kadar barizdir ki. Bugün İngiltere ve İrlanda Kendi kadim kültürlerini ve temellerini Orklara borçludur.

Mitra Kültü’nün de Altay kökenli olduğuna dair önemli kanıtlar var ,Mitra özellikle güney Avrupa bölgesinde çok önemli etkiler bırakmış ,Hristiyan Mistizm’inin kaynağı olmuş.

Hürmüz Oğuzca bir kelimedir ve Mitraizm’in temelidir.Bildiğin gibi Zerdüşt Mağaralarda AltDünyalara seyahat ederdi. Altay Şaman Geleneğidir bu.Zerdüşt bir Şamandır.Mağara geleneği Mitra’da Zerdüşt’tan kaynaklanır.Mağara Kültü Altay’da yaygındır.Mitra Kozmogonisi Yükselme ve Alçalma üzerine kuruludur.Yengeç ve Oğlak Takımyıldızları takip edilmiştir.Yengeç İnişin OğlakYükselişin sembolüdür,Göksel Yükselme ve yenilenme zamanlarının önemsenmesi Oğuzların kültürel özelliğidir .Mitraizm’de gök 7 katlıdır.Kutsal Dört Yön Haçı ,Ekinoks Seremonileri ,Gündönümleri ve Ekinoksların yenilenme zamanları kabul edilmesi ve Güneş Kültü Mitraizm’in Altay kökenli olduğuna kanıttır.

Serapis’in ne olduğu veya kim olduğuyla ilgili gizem perdesi aralandı değil mi?Serapis belki de kadim tarihin en merak edilen gizemidir ,Mısırlılar onu çok gizli tutuyorlar ve sadece ileri dereceye yükselmiş rahiplere açıklıyorlardı , Serapis Ezoterik Uzmanlarını bir hayli yordu değil mi?

Biz şanslıyız çünkü Türkçe biliyoruz ,Bugüne kadar gelmiş Ezoterik Uzmanların içinde Türkçe bilen hiç yoktu.Şunu söylemek istiyorum ;Oğuz kültürünü iyi öğrenen herkes sır mır dinlemez çözer.Gelelim Serapis’e Serapis için Mısırlılar ilkin Soros kelimesini kullanır.Soros Boğa Takımyıldızını ifade eder.Soros ,Taurus ve Toros gibi Oğuzcadır.Apis Kutsanan Boğa’dır ve Boğa Takımyıldızın yükselişinde Soros ve Apis bir olurlar.Böylece Sorapis ortaya çıkar.Apis yeryüzündeki Madde Boğa’yı temsil ederken Soros göklerdeki Boğayı temsil eder.İkisi birbirinin gölgesidir ve gölgenin ortaya çıkabilmesi için Güneş gerekmektedir.Bu yüzden Serapis’teki parlama ve aydınlanmayı bazı Ezoterik uzmanları yanlış yorumlamışlar ve Serapis’in güneş olduğunu düşünmüşlerdir.Serapis’in Yedi Işın ilmi tamamıyla Altaylı Kutulu’dan alınmıştır.

Odin ve Thor tartışmasız Oğuz.Odin Gizemlerini kaynaklardan araştırdığınızda bu kültü Danimarka,İsveç ve İskandinav Ülkelerine getirenlerin Altay kökenli ve Kafkasya’dan Kuzey Avrupa’ya gelen Aser kavmi olduğunu görürsünüz.Danimarka ve Tüm İskandinav tarihi Oğuzlara çok şey borçlu.Ne dersin ?

İskandinav Mitolojisinin en önemli kültünü evet Oğuzlar yaratmışlardır.Odin Oğuzcadır ve Od ve İn ,Göklerden inen Ateştir.Thor ise Odin’in Oğludur ve Türk’tür.Odin gizemlerinin en önemli özelliği 9 dünyaya sahip olmasıdır.Oğuz Mitolojisinde gökler 9 katlıdır ve 9 dünya veya alem Oğuz Mitolojisinde aynen bulunmaktadır.

Orfeus Yunan Teolojisinin kurucusu.Yunanlılara Kutsal ritüelleri öğreten ve yunan mitolojisini kuran bilge şair.Onun da Oğuz olduğu çok belli.Müz’ün oğlu ORFEUS Uz’un Oğlu bir Oğuz.

Orfeus Yunan ekolünün kurucudur.Müz’ün oğlu ,Şairler Sultanı ve Yunan Müzik İlahıdır.Müzik kelimesi ondan türetilmiştir.Kutulu’nun Yedi Işık İlmini Müzikte kullanmıştır.Yedi Telli Liriyle çaldığı melodiler Orfeus’un gizli öğretileridir.Orfeus öğretilerinin sembolü Kuğu’dur ve sembolize ettiği şey ilahi kuvvettir.Orfeus Gizemleri de diğerleri gibi Oğuz Kaynaklıdır.

Abrakadabra bir Sihirbazlık terimi ve bugün çocuklar bile sihir yaparken bu kelimeyi söylerler
'AbraKadabra ‘da Oğuz kültüründen çıkmış.Şaman Abrakadabra’yı Güneş Tutulmalarında söyler ve Güneş’in gitmesini beklerdi.Onu izleyenler Şamanın Sihir yaptığını zannederlerdi.Ab Boğa takımyıldızı Ra güneş ve Kad Parlayan olduğunda Abrakadabra Güneş Parlamaz Bir Daha, Yoksa Abrakadabra Boğa Görünmez Bir Daha mı?


Hokus Pokus ve Abrakadabra ikisi de Oğuz şamanının dilinden gelir.Abrakadabra ,Güneşin ortaya çıkmasıyla kaybolan yıldızlar ,Güneş Tutulması veya Boğa Takım Yıldızının Güneş’in arkasına geçmesi ile ilgili söylenmiş olabilir.Ama kelime anlamlarından Abrakadabra senin söylediğin her ikisi de olabilir.

Sence Gül ve Haç Topluluğunu Mevlana’mı kurdu ?

Gül ve Haç’la ilgili çok daha önemli olan Haç’ın kalbinde Gül’ün ne gezdiğidir.Maya bilginleri Güneş’in galaktik merkezin göbeğinde doğduğu anı çok önemsemişlerdi.Bunu bir yaradılış anı olarak görüyorlardı.Altay’lılar güneşin doğuşunu takip ediyorlardı.Güneş hangi takımyıldızında doğacak ,güneşin yükselişi ve arkasındaki yıldız sistemleri izleniyordu.Galaktik merkez ,Samanyolu Haçının yani onun 4 yönü ile temsil edilir.Güneş ,Galaktik Merkez’de doğduğunda yani hizalandığında gerçek yaratılış anına gelinmiş demektir.Haç ve Gül’ün en önemli sembolü bunu anlatmaktadır.Gül ve Haç’ı Mevlana kurmasa bile ondan etkilenildiği çok açık.O kurmuş da olabilir bununla ilgili bir çok kanıtta var.

Son bir söz yakın gelecek ne getirecek ?

Hepimiz için iyi şeyler olacağını ümit ediyorum.Bir liderliği kabul etmiyoruz , renkliliği koruyabilirsek elbirliği ile güzel şeyler başarabiliriz diye düşünüyorum.Doğayla barışık ifadesini genişleterek kozmosla uyumlu diyelim ve öyle olalım bu senkron en azından bizi de evrenin sonuna kadar götürür şuuruna hep beraber ulaşalım.
rinda216
Editor
Editor
 
İleti: 820
Kayıt: 06 Eylül 2007 20:58
Konum: www.facebook.com/minerva.rinda
Cinsiyet: Kadın
Yaş: 41
Şehir: Bursa

Re: Atlantis bulundu!

İleti AvhaddaKedhavhra » 05 Şubat 2014 00:33

Rinda216 çok uğraşdığın anlaşılıyor ve ellerine sağlık. Ancak kimsenin bu kadar uzun bilgileri okuyacağını sanmıyorum :melek: özetlemen mümkün mü acaba?
Kullanıcı avatarı
AvhaddaKedhavhra
Müdavim Aday Adayı
Müdavim Aday Adayı
 
İleti: 1077
Kayıt: 13 Eylül 2010 10:18
Konum: Sisler ve Gölgelerin arasında yürüyorum, Başlangıç ve Son'dan uzağım.
Cinsiyet: Erkek
Yaş: 70 USTU
Şehir: Yurt Dışı

Re: Atlantis bulundu!

İleti mu » 28 Eylül 2014 03:25

ozeti olmaz guzel paylasim tesekkur ederim keyifle okudum
Kullanıcı avatarı
mu
Yeni Üye
Yeni Üye
 
İleti: 38
Kayıt: 25 Temmuz 2007 02:48

Re: Atlantis bulundu!

İleti svl » 29 Eylül 2014 20:44

fazla guzel olmus
Kullanıcı avatarı
svl
Yoğun İlgili
Yoğun İlgili
 
İleti: 607
Kayıt: 06 Haziran 2011 18:26
Cinsiyet: Kadın
Yaş: 19
Şehir: Ankara

Re: Atlantis bulundu!

İleti mu » 02 Ekim 2014 23:41

bu zaman da birde ..
Kullanıcı avatarı
mu
Yeni Üye
Yeni Üye
 
İleti: 38
Kayıt: 25 Temmuz 2007 02:48


Kayıp Medeniyetler ve Mitoloji

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok

cron